Carlo van Kemenade

Dyrektor generalny (CEO) i prezes Zarządu

W lutym 2022 roku Carlo van Kemenade został mianowany dyrektorem generalnym i prezesem zarządu DLL. Odpowiada za wdrażanie planów strategicznych firmy, które pozwalają DLL na dostarczanie ważnych rozwiązań finansowych producentom i partnerom dystrybucyjnym w ponad 25 krajach na całym świecie.

Carlo van Kemenade przeszedł do DLL z Obvion, jednego z największych kredytodawców hipotecznych w Holandii i spółki zależnej będącej w całkowitym posiadaniu Rabobank. W przedsiębiorstwie tym sprawował funkcję dyrektora generalnego (CEO) i prezesa zarządu w latach 2018–2022. Przed dołączeniem do Obvion przez ponad 25 lat pracował w DLL, gdzie wspinał się po szczeblach kariery i zdobywał doświadczenie przywódcze w obszarach finansów, działalności operacyjnej, ryzyka, informatyki, sprzedaży i zarządzania ogólnego. W tym czasie pełnił obowiązki w kilku krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku został mianowany dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu DLL oraz objął odpowiedzialność za całość operacji krajowych i działania informatyczne globalnej sieci DLL.

Carlo van Kemenade zdobył tytuł licencjata w dziedzinie prawa gospodarczego i publicznego na uczelni Nederlandse Bestuursacademie. Następnie uzyskał tytuły MBA (Master of Business Administration) oraz magistra zarządzania międzynarodowego na uczelni Nyenrode Business University (Holandia) w powiązaniu z Kellogg School of Management (Stany Zjednoczone) i University of Stellenbosch (Republika Południowej Afryki).

Oprócz pracy w firmie DLL, Carlo van Kemenade pełni funkcję członka rady nadzorczej portu lotniczego Eindhoven Airport NV oraz przewodniczącego rady nadzorczej Museumplein Limburg. Oba podmioty mieszczą się w Holandii.