Neal Garnett

Chief Commercial Officer (CCO) i Członek Zarządu

Neal Garnett został mianowany na stanowisko Chief Commercial Officer (Dyrektora Handlowego) i członka Zarządu DLL w lutym 2023 roku. Odpowiada za strategię handlową firmy oraz globalne działania biznesowe w kluczowych sektorach branży, które firma obsługuje: Żywność, Rolnictwo, Technologie biurowe, Budownictwo, Transport, Przemysł, Służba zdrowia i Czysta technologia.

Garnett dołączył do DLL w 1998 roku i zajmował coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w działach operacyjnych, sprzedaży, zarządzania programami / wspólnymi przedsięwzięciami oraz zarządzania ogólnego. Przed objęciem stanowiska CCO Garnett pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (General Manager) i Prezesa Globalnej Jednostki Biznesowej ds. Budownictwa, Transportu i Przemysłu (Construction, Transportation and Industrial Global Business Unit, CT&I-GBU), nadzorując ciągły wzrost i rentowną ekspansję jednostki biznesowej.

Przed dołączeniem do DLL, Neal spędził prawie 10 lat pracując w wiodących firmach z sektora bankowego, usług finansowych i konsultingowych, w tym w HSBC i PriceWaterhouseCoopers (PwC). Jest także biegłym rewidentem z wcześniejszym doświadczeniem w zakresie audytu i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także regionalnym przedstawicielem panelu „Chartered Accountants in Business” Banku Anglii.

Garnett ukończył Royal Holloway and Bedford New College na Uniwersytecie Londyńskim, uzyskując tytuł licencjata z historii i jest absolwentem programu „The Executive Program” (TEP) Darden Business School na Uniwersytecie Wirginii. The Executive Program (TEP).