Zmiana adresu lub formy prawnej firmy

Jeżeli zmieniła się forma prawna prowadzonej przez Państwa firmy albo jej dane adresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Działu Obsługi Klienta DLL wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy. W przypadku zmiany formy prawnej Państwa firmy niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty finansowe.