Carlo van Kemenade

Chief Executive Officer (CEO) och styrelseordförande

Carlo van Kemenade utsågs till verkställande direktör och styrelseordförande för DLL i februari 2022. Van Kemenade ansvarar för implementeringen av företagets strategiska planer, som gör det möjligt för DLL att tillhandahålla väsentliga finansiella lösningar för tillverknings- och distributionspartners i mer än 25 länder runtom i världen.

Van Kemenade kom till DLL från Obvion, som är en av de största hypoteksleverantörerna i Nederländerna och helägt dotterbolag till Rabobank, där han innehade rollen som vd och styrelseordförande mellan 2018 och 2022. Före sin tid hos Obvion hade Van Kemenade en karriär hos DLL som sträckte sig över 25 år, där han steg i graderna och fick ledarskapserfarenhet inom ekonomi, drift, försäkringar, IT, försäljning och direktion, inklusive uppdrag i flera europeiska länder och USA. År 2013 utnämndes han till verkställande direktör och medlem av DLL:s styrelse och ansvarade för all verksamhet i landet samt IT-aktiviteter över hela DLL:s globala nätverk.

Carlo van Kemenade har en kandidatexamen i ekonomi och offentlig rätt vid Nederlandse Bestuursacademie. Han följde upp denna med en masterexamen i företagsekonomi och en masterexamen i internationell företagsledning från Nyenrode Business University i Nederländerna, tillsammans med Kellogg School of Management, USA, och University of Stellenbosch, Sydafrika.

Utöver sina funktioner hos DLL verkar Kemenade som medlem i tillsynsnämnden på Eindhoven Airport NV och som ordförande för tillsynsnämnden för Museumplein Limburg, båda i Nederländerna.