Life Cycle Asset Management

Enkel och hållbar IT-livscykelhantering

Hur Life Cycle Asset Management fungerar

Genom att finansiera utrustningen och registrera den i ett Asset Management system ger vi dig full kontroll och flexibilitet. Du kan enkelt se var IT-utrustningen finns och vilka kostnaderna är, vilket underlättar din budgetering och administration avsevärt. När du är klar med utrustningen hämtar vi upp den och ser till att den återanvänds. Vilket är bra både för er och för miljön.


Do your employees have the IT equipment they need to work efficiently?


Häng med i teknikutvecklingen

Med DLLs Life Cycle Asset Management (LCAM) lösning kan du enkelt se till att dina medarbetares IT-utrusning är up-to-date genom tre steg.

Steg 1: Välj IT-utrustning hos din leverantör

Genom att finansiera utrustningen hos DLL har du full flexibilitet och kan enkelt byta ut och lägga till utrustning när behov uppstår. Du betalar en månadskostnad och kan välja om du även vill inkludera service från din IT-leverantör.

Steg 2: Signera hyresavtalet via BankID

Hyresavtalet får du av din leverantör och signeras enklast via BankID. Följ instruktionerna i mailet som skickas till dig efter att du har accepterat ordern.

Steg 3: Logga in i Asset Management systemet

Vi läser in all IT-utrustning i Asset Management systemet och skickar över inloggnings- uppgifter till dig. Då får du en bra överblick över din utrustning och kan enkelt flytta den mellan användare eller kostnadsställen.

Varför äga när du kan hyra?

En faktura
Finansiering med DLL underlättar administrationen. All utrustning, teknik, underhåll, försäkring, tjänster och andra relaterade kostnader som du samlar under ett finansieringsavtal får du på en faktura.

Frigör kapital
Istället för att betala hela kostnaden för en uppgadering av företagets IT-utrustning på en gång sprider du med DLLs finansieringslösning ut betalningen under en längre period. Det binder inte upp något rörelsekapital och leder till ökad köpkraft.

Produktivare medarbetare
Just när det gäller företagets IT-utrustning är det smart att välja DLLs finansieringslösning. Då planerar man för en regelbunden uppgradering av utrustningen, sprider ut betalningarna och får oftast mycket lägre support- kostnader och därmed produktivare medarbetare.

Försäkring
DLL inkluderar en mycket förmånlig försäkring med låg självrisk så att du alltid har tillgång till fungerande utrustning.

Fast månadskostnad
Fasta betalningar gör budgete- ringsprocessen mer transparent och gör det lättare att förutse kassaflödet.

Ta kontroll över din IT-utrustning med DLLs Asset Management system

Hantera hundratals tillgångar i ett system
Som kund till DLL kan du få tillgång till ett Asset Management system som gör det enkelt att få full kontroll över din finansierade utrustning.

Läsa in och uppdatera ny utrustning
Ny utrustning kan enkelt importeras i Asset Management systemet. Du kan även snabbt massuppdatera information på redan befintlig utrustning.

Rapportering
För dig som användare finns det möjlighet att få ut rapporter i Excel på all information som finns i systemet.

Egen utrustning
Du har möjlighet att lägga in egen utrustning som inte finansierats via DLL och kan på så sätt tillhandahålla en komplett bild av all er utrustning.

Portfoliorättigheter
Med de flexibla portfolio möjligheterna i Asset Management systemet kan du sätta upp din egen portfolio baserad på företagsstruktur. Du kan justera rättigheter på individnivå för att säkerställa att alla användare som du adderar till systemet har tillgång till rätt utrustning, med avsedda rättigheter att ändra dem.

End of lease handling

Tillsammans med certifierad partner tar vi hand om din begagnade IT-utrustning.

Boka retur
Boka din retur genom att kontakta DLLs certifierade samarbetspartner när avtalet löper ut. DLLs partner hämtar den gamla IT-utrustningen hos kunden. För att skydda utrustningen avhämtas och transporteras den i en så kallad IT-Box eller en låsbar låda med kombinationslås. Vid ankomst till vår partner registreras produkttyp, serienummer och ankomstdatum av enheterna. De märks upp med ett eget individnummer för spårbarhet i återbruksprocessen samt med ett projektnummer.

DLLs partner går igenom produkten
Säkerhetsradering av utrustning innehållande data utförs hos DLLs partner som har högsta säkerhetsklass. All personal som har tillträde till anläggningen och har kontakt med utrustningen omfattas av sekretessavtal.

Produkten säljs vidare alt skickas till miljöcertifierad återvinning
Raderade enheter funktionstestas och rekonditioneras i ett separat flöde. Funktionstestet görs för att klargöra och säkerställa att så många enheter som möjligt görs tillgängliga för återbruk genom vidareförsäljning eller återanvändning genom depåhantering. Eventuella defekta enheter registreras och repareras i de fall som det är ekonomiskt försvarbart.

DLLs partner sammanställer en återrapport samt raderingscertifikat på samtliga enheter. En gång per år sätter de även ihop individuella miljörapporter där det framgår vilken mängd enheter som återbrukats eller miljöskrotats under året samt vilka miljöbesparingar de bidragit med gällande fossilt bränsle och CO2.

Tomas Harttio

Manager Asset Sales Sweden & Nordic Coordinator

Kontakta mig om du vill veta mer om LCAM

Thank you

We will get back to you as soon as possible.