Internet of Things och dess potential

Skapar värde genom att koppla samman enheter

Genom att hämta användardata och kombinera den med annan data kan användningen av tillgången optimeras och nya (finansiella) tjänster kan utvecklas för kunden. IoT-applikationer sträcker sig från grundläggande platsspårning till mer avancerade användarbaserade applikationer.

Sensorer är drivkraften för IoT. I en tid då nästan allt kan mätas behöver företag inte längre göra antaganden om hur den riktiga världen ser ut. De kan istället förlita sig på korrekta och snabba mätningar för att anpassa sina affärer och produkter för att bäst uppfylla kundernas behov. Dessa mätningar görs med sensorer; GPS-sensorer gör det möjligt för tillverkare att fjärrspåra sina tillgångar, medan andra sensorer mäter temperaturen på olika platser eller fjärrläser timmätare. Alla enheter som är, eller kan bli, utrustade med sensorer kan

anslutas till internet och på så sätt möjliggöra nya affärsmöjligheter för tillverkare. För att hålla oss uppdaterade och utveckla de bästa möjliga lösningarna för våra kunder, följer DLL noggrant trenderna inom IoT.

DLL är mycket medvetna om hur IoT kommer att påverka framtiden. Vi är mycket intresserade av att förstå de möjligheter som Internet of Things kan innebära för leasingbranschen och för våra kunder. För att följa trenderna och vidareutveckla vår kunskap om IoT samarbetar DLL med Startupbootcamp IoT (www.startupbootcamp.org),

ett globalt nätverk för branschfokuserade acceleratorer för startups. Startupbootcamp, som har sin bas i Londons Shoreditch-område, hjälper 10 startup-företag årligen att utveckla sina idéer till en fungerande applikation.

Hur teknologin driver fram nästa fas inom cirkulär och servicebaserad ekonomi

IoT Bluepaper

DLL utvecklade ett bluepaper 'Utnyttja potentialen hos Internet of Things'. Detta papper innehåller tillverkares bästa metoder inom olika branscher.
Varje bransch använder IoT på olika sätt. Är du intresserad av hur föregångare använder IoT för att förbättra sina affärsprocesser?