Klagomålshantering

Att ge bra och rätt service är viktigt för oss. DLL siktar på att hantera klagomål inom rimlig tid på ett kompetent sätt, vår målsättning är att göra allt vi kan för att rätta till eventuella problem eller fel som uppstått.

Berätta för oss om du har ett klagomål. Vi ser detta som ett tillfälle att bättre förstå dina behov, alla klagomål tas på allvar och har ett stort inflytande under vår resa för att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster. Berätta gärna också om du är nöjd med oss.

Du kan skicka in ditt klagomål eller förbättringsförslag till oss genom att använda detta formulär.

* Obligatoriska fält

Jag är medveten om att DLL kommer att använda mina kontaktuppgifter för att kontakta mig (med mitt godkännande) och att jag när som helst kan avsluta min prenumeration på allt kommunikationsmaterial. - DLL Privacy statement

Du kan också skicka in ditt klagomål via e-mail, eller ringa oss:

Tel: +46 8-781 05 40
Email: kundservice@dllgroup.com

Vår process för klagomålshantering

Vårt engagemang
Vi strävar efter att lösa alla klagomål på ett rättvist, snabbt och konsekvent sätt.

Hur vi svarar på klagomål
Vår målsättning är att besvara ert klagomål inom 2 arbetsdagar, men beroende på ärendets natur kan andra ledtider förekomma. Vi strävar efter att hålla er uppdaterade kontinuerligt om vad som händer med ert ärende.

Bekräftelse
Om ytterligare utredning av ditt ärende behövs kommer vi att bekräfta mottagandet av ditt klagomål och informera om förväntade ledtider. Ditt klagomål kommer att undersökas av en medarbetare med rätt kompetens (kundombud) som inte var inblandad i frågan som är föremål för klagomålet, och som har erfarenhet av att hantera klagomål.

Om du har några frågor eller ytterligare information som kan hjälpa oss att utreda ditt klagomål bör du kontakta vårt kundombud.

Återkoppling
Om vi inte har kunnat lösa ditt klagomål inom 30 dagar efter mottagandet kommer vi att kontakta dig med besked om hur utredningen av ditt klagomål fortskrider och när vi förväntar oss att kunna ge besked.

Inom åtta veckor efter mottagandet av ditt klagomål kommer vi att ge ett skriftligt svar på ditt klagomål som anger vår ståndpunkt och / eller ett erbjudande om rättelse när det anses lämpligt.

Klagomål om behandling av personuppgifter
Vi vill hänvisa till vår privacy statement på vår webbplats för information om rapportering av klagomål som berör behandling av personuppgifter.