Företagsansvar

I allt vi gör lägger vi grunden för en bättre värld

DLL samarbetar för en bättre värld med företagsansvar

Vi anser att hållbarhet är avgörande för långsiktig framgång – för våra partners, vår verksamhet och vår värld. Vår strävan är att hjälpa våra partners att uppfylla dagens behov på sätt som inte äventyrar framtida generationers värld, samtidigt som vi upprätthåller höga etiska standarder för hur vi gör affärer. DLL värnar om jordens resurser genom innovativ finansiering.

Vårt engagemang för hög standard gör att vi sticker ut

Hållbara företagslösningar

Meningsfull inverkan på samhället

Ansvarsfullt företagande

Hållbara företagslösningar

Det ligger i vårt DNA att skydda vår jord.
Världens befolkning och användningen av jordens resurser fortsätter att öka, men jordens resurser är begränsade. På DLL arbetar vi med att erbjuda hållbara företagslösningar genom finansieringsalternativ som begränsar koldioxidavtryck och främjar en cirkulär ekonomi.


Såhär arbetar vi för att respektera jordens resurser:

  • Levererar finansieringslösningar med betalning per användning och användningsbaserade koncept som uppmuntrar till renovering, återanvändning och återvinning av utrustning. Detta är kärnan i vår affärsmodell för en cirkulär ekonomi.
  • Främjar användning av förnybar energi genom vår verksamhet för miljövänlig teknik och en smartare användning av jordens resurser, såsom laddningsbar teknik som är lämplig för elektrisk transport och energilagring.
  • Utforskar nya möjligheter och följer de senaste branschtrenderna inom avfallshantering, bevarande av resurser och andra hållbara innovationer.

Meningsfull påverkan för samhället

DLL strävar efter att ha en positiv påverkan i de samhällen vi är verksamma. Utöver att ge finansiellt stöd till samhällsinitiativ gör vi följande:

  • Uppmuntrar till samhällsengagemang genom att ge våra anställda två betalda lediga dagar varje år då de kan engagera sig i olika ideella program som de själva väljer.
  • DLL globalt ger entreprenörer med låg inkomst och producentkooperativ på tillväxtmarknader möjligheten att expandera sin verksamhet och förbättra livskvaliteten med hjälp av vårt program för mikroleasing.


Ansvarsfullt företagsarbete

Vi är en ansvarsfull finansiell partner och följer de högsta etiska standarderna när vi gör affärer. Vi hanterar proaktivt miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker (ESG) i vår verksamhet. Vi strävar efter att förbättra vår miljöpåverkan genom resursoptimering, beteendeförändringar och teknisk innovation.


En bättre värld är grunden för allt vi gör