Neal Garnett

Chief Commercial Officer (CCO) och styrelseledamot

Neal Garnett utsågs till Chief Commercial Officer och styrelseledamot för DLL i februari 2023. Han ansvarar för företagets kommersiella strategi och globala affärsverksamhet inom de viktiga industrisektorer där företaget är verksamt: Livsmedel, lantbruk, kontorsteknik, entreprenad, transport, industri, hälso- och sjukvård och ren teknik.

Garnett började på DLL år 1998 och har haft positioner med ökat ansvar inom drift, försäljning, program-/samriskledning och allmän ledning. Innan han utnämndes till Chief Commercial Officer var Garnett chef och VD för bygg, transport och industri i den globala affärsenheten och övervakade affärsenhetens fortsatta tillväxt och lönsamma expansion.

Innan Neal började på DLL arbetade han i nästan 10 år på ledande företag inom bankväsendet, finansiella tjänster och konsultsektorer, inklusive HSBC och PriceWaterhouseCoopers (PwC). Han är även auktoriserad revisor med tidigare erfarenhet av revision och företagsrekonstruktion samt regional representant för Bank of Englands panel för ”Auktoriserade revisorer på företag”.

Garnett tog en kandidatexamen i historia på Royal Holloway och Bedford New College, University of London, och är alumn från följande program på Darden Business School, University of Virginia: The Executive Program (TEP).