Yke Hoefsmit

Chief Risk Officer (CRO) och styrelseledamot

Yke Hoefsmit utsågs till Chief Risk Officer (CRO) och medlem av DLL:s styrelse i mars 2021. I egenskap av detta ansvarar hon för företagets riskorganisation.

Innan hon började på DLL arbetade Hoefsmit för Rabobank, där hon har haft flera olika roller med inriktning på ansvar för internationella relationer samt risk, med allt större omfattning och ledningsansvar. Hennes senaste roll på Rabobank var som Head of Financial Restructuring International (chef för internationell finansiell omstrukturering) för grossist- och landsbygdssegmenten. Hon ansvarade då för tillgångar på över 13 miljarder EUR med kunder som hanterades av hennes team i Nord- och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland, samt Asien och Europa.

Hoefsmit har studerat i både Nederländerna och USA och tog, efter att ha varit utbytesstudent vid Wharton School of Business inom University of Pennsylvania, en magisterexamen i företagsekonomi vid Rotterdam School of Management (Erasmus) i ämnet värdepapperisering. Mer nyligen deltog hon i INSEAD:s chefsprogram, Leading Across Borders and Cultures (Ledarskap över gränser och kulturer), samt teknologichefsprogrammet vid Singularity University.