Marc Dierckx

Chief Financial Officer (CFO) och styrelseledamot

Marc Dierckx utsågs till Chief Financial Officer och styrelseledamot för DLL i januari 2017. Han är ansvarig för det globala leverantörsfinansieringsbolagets finans- och resultathanteringsfunktioner.

Marc Dierckx började på DLL 2004 och har haft flera ledande befattningar i hela organisationen. Som VD för den globala affärsenheten för kontorsteknik ledde han leverantörsfinansieringsverksamheten mot fortsatt tillväxt och positiva finansiella resultat trots det utmanande ekonomiska klimatet under 2008 och 2009. Senast var han Deputy CFO med ansvar för att leda företagets försäljning av Athlon International B.V. till Daimler (Mercedes-Benz) Financial Services 2016.

Marc Dierckx har en viktig roll i talangutvecklingen inom DLL som grundare av och mentor inom True Business (DLL:s interna program för ekonomisk vidareutbildning på chefsnivå i samarbete med Tias Nimbas-institutet i Tilburg, Nederländerna) och som grundare av programmet Finance as a Business Partner. Han tog en Master of Business Administration-examen vid EHSAL Management School i Bryssel, Belgien 1992 och studerade vidare vid Vlerick Management School i Gent, Belgien 1999.