Mike Janse

Chief Operating Officer (COO) och styrelseledamot

Mike Janse utsågs till Chief Operating Officer (COO) och medlem av styrelsen för DLL i maj 2018. I denna roll är han ansvarig för företagets landorganisationer.

Janse anslöt sig till DLL år 2004 och han har haft flera olika ledarskapsroller inom finansiella och operativa team samt internationella uppgifter i Europa (Iberiska halvön) och Latinamerika (Brasilien, Argentina). Nyligen tjänstgjorde han som förste verkställande direktör för Latinamerika och var ansvarig för alla affärsrelaterade och operativa verksamheter i Argentina, Brasilien, Chile och Mexiko. Under hans anställningstid växte regionen kraftigt och han uppvisade starka kommersiella och finansiella resultat samt exceptionella resultat i både kundtillfredsställelse och medarbetarengagemang.

Innan han anslöt sig till DLL tillbringade Janse över sju år på KPMG, ett globalt företag inom revision och rådgivning för skatteärenden som är verksamt i Nederländerna och Brasilien. Under den här tiden började han dessutom jobba deltid på Vrije Universiteit (VU) i Amsterdam, vid fakulteten för ekonomi och ekonometri.

Janse har en examen i ekonomi på masternivå och en högre revisorsexamen från Erasmus University i Nederländerna. På senare tid har han fortsatt sin utbildning via program i Tilburg University i Nederländerna och London Business School i Storbritannien.