Få tillgång till en mängd olika finansieringslösningar

Låt din verksamhet växa med lagerfinansiering

Lagerfinansiering

Erbjud dina partners en mängd olika skräddarsydda finansieringsalternativ för att optimera deras varulager och kassaflöde.

Schemalagda betalningar

Anpassa och schemalägg betalningar med kassaflödesprognoser baserade på säsong och efterfrågan eller verksamhetens behov. Våra finansiella produkter omfattar:

Inköpsfinansiering

Tillgångarna är konsumtionsvaror och ofta säsongsbetonade där behovet av finansiering uppstår för att möta efterfrågan. Återbetalningsvillkor fastställs för att stämma överens med intäktsströmmar.

Exempel: frön, kopieringstoner eller sjukshusutrustning

Finansiering av tillbehör och reservdelar

Varierande kreditperioder utformas för att säkerställa att delar med både låg och hög omsättningshastighet finns i varulagret för att möta efterfrågan.

Leveransfinansiering

Möjlighet att finansiera leveranskedjan, från försäljning till leverans, vilket gör att återförsäljaren kan upprätthålla kassaflödet under tiden för leverans och installation.

“Allt bara fungerar - att arbeta med DLL ger mindre stress och de få gånger vi behövt hjälp har servicen varit oöverträffad” Digital I/O, LLC

Betalning vid försäljning

Lagerfinansiering av ny utrustning

Ger partners möjlighet att ha varulager till handa och redo för försäljning när en användare vill köpa. Detta är tillgångsspecifikt och identifieras med ett serienummer eller annan unik identifikation.

Demofinansiering

Ger flexibilitet att demonstrera utrustning för partners med utökade kreditvillkor.

“Jag rekommenderar DLL tack vare deras högkvalitativa service.” Jamco Industrial INC.

Kundfordringsfinansiering

En självlikviderande kreditram som kan användas i samband med lagerfinansiering. Återförsäljaren kan belåna sina kundfordringar, vilket innebär ytterligare rörelsekapital för återförsäljare.

Serviceavgift

Få tillgång till toppmoderna infrastrukturtjänster, system och resurser, inklusive fakturerings- och inkassotjänster.

Läs mer om våra lösningar