Agriculture

Support partners to grow their agricultural business.

Fokusera på er kärnverksamhet

Genom att erbjuda flexibla och skräddarsydda finansiella lösningar hjälper vi livsmedelspaketeringsföretag, tillverkare av förädlade tillgångar och slutanvändare att bättre hantera kassaflöden och risker.

Hitta lösningarna  för dina behov


Agriculture Manufacturers

Partners och återförsäljare

Produktion av modern utrustning är endast en del av en framgångsrik verksamhet. Att få ut utrustning till marknaden för att tillgodose efterfrågan och affärsmålen kräver flexibla finansieringsalternativ för alla stadier för att stötta partners och kunder.

Läs mer

Återförsäljare

Att köpa utrustning till kan vara utmanande för kassaflödet. Säkra utrustningen och erbjud kunderna finansieringslösningar som passar deras behov för att slutföra fler försäljningar, slippa prisreduktioner och öka vinsten.

man and woman working on farm
Tractor on farm

Jordbrukare

Utrustningen gör att du kan utföra ditt arbete effektivare och på ett mer konkurrenskraftigt sätt. Båda delarna är avgörande och kräver rätt finansiell lösning. Behåll kapitalet och skaffa den utrustning du behöver med DLL's finasieringslösningar.

Läs mer

Innovative Ideas Took Center Stage at FoodBytes! Pitch 2020

Startups, poised to disrupt the industry by working to solve some of the challenges facing food and agriculture, recently participated in the Foodbytes! Pitch event. While each startup showcased a different product or technology, two of the trends that emerged across the group included food loss mitigation and plant-based solutions.

Få fördelar med DLL


Global närvaro


Expertkunskaper


Långsiktigt partnerskap

Samarbeta med en strategisk partner

Med 50 års erfarenhet har DLL en god förståelse av de unika behoven hos våra partners runt om i världen och erbjuder beprövade lösningar för att hjälpa företag att växa och frodas. Kontakta DLL:s experter redan idag.