Materials Handeling

Mot nya nivåer med finasiering av industrimaskiner

En bra utrustning skapar en bättre framtid

Finansiera din maskinpark eller utrustning via DLL. Vi vänder oss till tillverkare, återförsäljare, distrubutörer, och uthyrare och användare av utrustning. Med hållbara, lönsamma och skräddarsydda finansiella lösningar vill vi  hjälpa våra partners att utvecklas.

Utveckla din affär med innovativa finasiella lösningar


Skräddarsydda finansiella lösningar som passar dina behov

Business men in front of forklift looking at a laptop

Maskintillverkare för industrisektorn

Med möjlighet till finansiering av industrimaskiner kan vi hjälpa till och stötta uifrån de unika behov som markanden behöver. Vi gör det möjligt för tillverkare att investera, växa och utvecklas.

Läs mer

Industrimaskiner till återförsäljare och distrubutörer

Upptäck nya möjligheter att erbjuda utrustning till  leverantörskedjan via Lagerfinasiering. Våra flexibla lösningar inom finasiering av industrimaskiner gör det möjligt för dina återförsäljare att lagerhålla och nyttja sitt kassaflöde optimalt. Läs mer Lagerfinansiering 
Forklift operator

Driver of forklift and business woman checking a list.

Användare av industrimaskiner

Upptäck de nya sätten att finasiera och hantera din maskinpark . Utveckla din flotta och minska  den totala ägandekostnaden.  Dra nytta av vår breda expertis inom utrustning, innovativa finasiella lösningar för 'material handeling' och dess produkter.  Nyttja våra kunskaper inom Fleet mamagement. Läs mer Fleet solutions 

Trender och nya möjligheter


cover of a whitepaper

Därför är leasing en smart investering för leveranskedjan

Automatisering innebär en mer responsiv förändring i efterfrågan och även  en flexibilitet när det gäller att hantera speciella ärenden. Vi kan garantera kontinuitet av processer. Upptäck varför finansiering är ett smart sätt att investera när det kommer till automatiseringar.Ladda ner här

Få bättre möjligheter att finansiera din utrustning


Branchkunskap och expertkunskap för utrustning


Innovativa finasiella lösningar


Genuint partnerskap

Utforska nya möjligheter

 


Minska den totala driftskostnaden (TCO - Total Cost of Operation)


Ladda ner

 


Litium batterier: Upptäck den växande elektrifieringens påverkan


Ladda ner

 


AVG Leasing: Undvik de hinder som kan finnas för Lagerhus hanteringar


ladda ner

Titti Johansson

Senior Account manager

Kontakta mig för mer information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.

Martin Poulsen

Account manager

Kontakta mig för mer information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.