Entreprenad

Bygger en bättre framtid

    Skapar mervärde

    DLL erbjuder finansieringslösningar för tillverkare, återförsäljare, distributörer, uthyrningsföretag och användare av bygg- & anläggningsmaskiner. Vi samarbetar med ledande leverantörer för de ska kunna leverera helhetslösningar för sina kunder. Vi hjälper våra samarbetspartners att bygga på sätt som är hållbart och lönsamt.

    Fakta om entreprenad

    • Finansierad utrustning
      År 2013 hade DLL mer än 70 000 entreprenadenheter i sin portfölj.
    • Branschexpertis
      Många av oss på DLL har erfarenhet av entreprenadbranschen.
    • Global footprint
      Vi har gett stöd åt ett stort antal byggprojekt över hela världen, bland annat konstruktionen av bärraketer som används till NASA:s rymdlabb.

    En djup insikt i din verksamhet

    Global footprint

    Vi strävar efter att ge stöd åt våra partners under tiden de utökar sina verksamheter geografiskt. Idag är vi verksamma i 36 länder över hela världen.

    Genom upp- och nedgångar

    Att samarbeta för att komma förbi den värsta lågkonjunkturen på många år gjorde bara relationen till våra partners ännu starkare.

    Asset Specialization

    En djup förståelse för utrustningens livscykel och användningsområde hjälper oss att ge anpassade, flexibla finansieringslösningar.

    Våra lösningar inom byggbranschen

    Asset Management

    Skapar värde genom utrustningens hela livscykel för att hjälpa våra partners att nå målen för försäljning och tillväxt.

    Kundanpassade lösningar

    Strukturer, villkor och försäkringsalternativ anpassade efter de särskilda behov som din verksamhet inom entreprenadbranschen har.

    Finansiering av produkter

    Ett brett sortiment av produkter och tjänster, däribland avbetalning, finansiell- och operationell leasing.

    Lagerfinansiering

    Vår lagerfinansiering ger dig som distributör eller återförsäljare större konkurrenskraft. Med ett större lager klart för försäljning, snabbare leverans till kunderna, maximerat kassaflöde och större finansiell flexibilitet.

    Rental Fleet Management

    Finansieringslösningar kopplade till maskinparkshantering för att matcha olika budgetar och behov. Dessa lösningar hjälper dig att på ett effektivt sätt hantera din maskinpark och sänka den totala ägandekostnaden.

    Säljfinansiering

    Vi förser tillverkare, distributörer och återförsäljare med flexibla finansieringsprogram. Vår långa erfarenhet och kompetens inom entreprenadbranschen innebär att vi kan erbjuda finansieringslösningar anpassade till just er verksamhet.

    Life Cycle Asset Management

    En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

    Helge Yndestad

    Hard Asset Manager Nordics

    Kontakta mig för mer information.

    Mattias Nehlin

    Sales Manager Sweden

    Kontakta mig för mer information.