Healthcare

Deliver best-in-class care with a strategic healthcare equipment and technology financing partner.

Gör avancerad sjukvårdsutrustning och teknik tillgänglig

Vi hjälper leverantörer att förbättra vårdstandarden med begränsade resurser och samtidigt bibehålla kapitalbudgeten. Utnyttja en strategisk finansieringspartner, med mer än 30 års branschkunskap, som erbjuder innovativa lösningar skräddarsydda för hälso- och sjukvårdssystem, ambulatoriska kirurgiska centra (ASC), läkarmottagningar, tandläkare, veterinärer, ögonläkare, hemvårdspersonal och biovetenskap.

Vårdgivare

Hemvård

Tandläkare

Veterinärer

Ögonläkare

“Vi upplever att DLL har bra kunskap om utvecklingen på marknaden, man är väl insatt i de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger och erbjuder lösningar som passar våra kunder och deras verksamhet.” Paul Ardo, Sales Manager DAB Dental, supplier to Maria Gibsand, Mirala Clinic.

Fördelar med sjukvårdsfinansiering

 • 100% finansiering
 • Skapa en enkel betalningsmodell för utrustning, service, förbrukningsmaterial och andra utgifter för att få en uppfattning av den totala ägarkostnaden.
 • Den senaste teknologin
 • Erbjud vård av högsta kvalitet med uppgraderingsmöjligheter för tillgång till den senaste utrustningen och teknologin.
 • Effektiv kapitalfördelning
 • Maximera tillgängligt kapital; undvik stora förskottsbetalningar och betala över tid.
 • Flexibel betalning
 • Välj mellan flera alternativ och betalningsplaner, inklusive totalfinansiering och användningsbaserade lösningar.
 • Effektiv process
 • Få enkelt tillgång till utrustning och teknologi i en snabb process, samt digitala och mobila lösningar för ökad bekvämlighet.

Life Cycle Management är Techongyms nyckel till en hälsosam framtid

Dra fördel av finansieringslösningar anpassade för din bransch

Sjukvårdssektorn förändras ständigt. Innovationstempot är högt och konkurrensen intensiv. Vi gör det lättare att hänga med i förändringarna utan att kompromissa med varken vårdkvalitet eller budget.
 • Drift- och kapitalleasing
 • Paketerade betalningslösningar (utrustning, förbrukningsvaror, service och försäkring)
 • Flexibla betalningsmodeller (skjuta upp, hoppa över, stegvis betalning)
 • Användningsbaserade lösningar (pay-for-use)
 • Managed Equipment Services (MES)
 • Finansiering av enbart programvara
 • Finansiering av inventarier/förbrukningsvaror

Låt oss arbeta tillsammans med din långsiktiga vision

Låt oss ompröva hur vi utnyttjar, snarare än äger, den utrustning som krävs för att ge bästa möjliga vård.