Lantbruk

Hjälper våra kunder att förse världen med mat

Skapar mervärde

Vi erbjuder finansieringslösningar till tillverkare av lantbruksutrustning och leverantörer inom bearbetning, hantering och förvaring. Vi erbjuder även kommersiell finansiering och detaljhandelsfinansiering för att tillverkare och auktoriserade återförsäljare ska få ett effektivt globalt distributionsnätverk.

Fakta om lantbruks- branschen

  • 50 000 traktorer
    Vi har finansierat mer än 50 000 traktorer över hela världen. Det betyder fler plöjda tunnland och fler sådda frön.
  • Landsbygds befolkningen forsätter att minska
    Därför stödjer vi finansieringen av den lantbruksutrustning som lantbrukare behöver för att öka effektiviteten. Vi finansierar såväl avancerade lösningar för lantbruksutrustning som enkla verktyg.
  • Vi finansierar tusentals återförsäljare
    Vi stödjer försäljningen av utrustning genom att göra den lättillgänglig hos tusentals återförsäljare.

En djup insikt i din verksamhet

Knappa naturresurser

Den växande befolkningen innebär att dagens konsumtionsmönster kommer att bli omöjlig utan en förbättrad användning av resurser och hållbarare lösningar.

Befolkningstillväxt

År 2050 kommer det finnas nio miljarder människor på jorden (två miljarder fler än i dag), vilket innebär att livsmedelsproduktionen behöver öka i ännu högre takt.


Säsongsbetalning

Vi förstår att din verksamhet är säsongsberoende och erbjuder därför flexibla strukturer för återbetalning som passar ditt kassaflöde.

Våra lösningar

Säljfinansiering

Vi förser tillverkare, återförsäljare och distributörer med tillgångsbaserade finansieringsprogram. Gedigen kunskap om marknaden och branschen innebär att vi kan erbjuda finansieringsalternativ som är anpassade efter dina målsättningar, processer och distributionskanaler.


Detaljhandelsfinansiering

Skräddarsydda betalningslösningar för att matcha din kunds kassaflöde samt finansiella program som leder till återkommande försäljning.


Asset management

Skapar värde genom en tillgångs hela livscykel för att hjälpa tillverkande samarbetspartners att nå målen för försäljning och tillväxt.


Försäkring

DLL samarbetar med partners för att varje år förse tusentals leasetagare med lösningar för försäkringar och tillgångsskydd. Samt extra skydd vid behov.


Life Cycle Asset Management

enLCAMTruck900x475

En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

Mathias Räf

Senior Account Manager

Thank you

We will get back to you as soon as possible.