Office Equipment

Driving sales forward.

Via flexibla lösningar ger vi möjlighet till ökad försäljning

Med  flexibla lösningar ger vi möjlighet till ökad försäljning. I över 50 år har DLL varit den ledande leverantören av finasiella lösningar inom Office Equipment. Vi har vuxit från en liten leasingverksamhet till ett globalt företag. Det i sin tur har gett oss den unika kunskapen  som behövs för att förstå de utmaningar och möjligheter som våra kunder och partners möter, både  i deras vardag  och   i deras strävan att bibehålla en långsiktig och hållbar verksahet. I kombination med vår globala styrka och lokalkännedom  inom leasing  erbjuder vi de rätta finasiella lösningarna för just din verksamhet. 

 Se lösningarna  som passar just din verksamhet

Man making a copy

Återförsäljare

Vi lever i  en dynamisk miljö där vi skapar  våra affärer. Kunder och partners behöver inte bara veta vilken typ av utrustning de behöver, utan även hur den ska finansieras. När du erbjuder finasiering ger du dina kunder möjlighet till flexibilitet och bra överblick över kostnader, utan att det påverkar kassaflödet. Våra finasieringslösningar  är skräddarsydda för att möta dina kunders önskemål och behov.


Manufacturers

Att utveckla och producera högteknoligisk utrustning   inom  Office Equipment  är inte allt.  Att kunna gå hela vägen till marknanden, hitta de rätta kunderna och partners kräver finasieringslösningar i alla leden.  Tillsammans skapar  och utveclar  vi  lånsiktiga relationer. Vi erbjuder konkurrenskraftiga finasieringslösningar där vi har kundens behov i fokus och hjälper er till snabbare avslut. 


Woman making a copy
Office meeting

Kunder

Produkter har ofta olika tekninsk och ekonomisk livslängd. Med DLL's finasieringslösningar kan du anpassa dina betalningar  för att säkerställa att du alltid har den modernaste utrusningen.


 

Få nytta av fördelarna hos DLL


253,000+kunder


475,000 assets in market


50+ years in business

"With their flexible approach, DLL has the ability to create global financing agreements that can be tailored to the unique needs of each of Konica Minolta’s biggest accounts."

Konica Minolta

Vi skapar långsiktiga partnersamarbeten inom Office Equipment

Discover flexible payment solutions for the office equipment industry to grow your business.