Tech Solutions

Connecting our future

  Skapar mervärde genom flexibla betalnings- lösningar

  Tech Solutions Group levererar anpassade och flexibla betalningslösningar till tillverkare, partners och kunder. Allt från mobila enheter och molnlösningar till multifunktionella skrivare och smartboards.

  Fakta om Tech Solutions

  • 600 000 maskiner
   Detta gör DLL, bland företag som inte ägs av en tillverkare, till en marknadsledande finansieringskälla för slutanvändare inom dokumenthantering.
  • 20 000 unika kundsystem
   Styrkan och storleken på vår avdelning för Tech Solutions gör oss till marknadsledare bland oberoende finansieringsbolag.
  • Titta, inget papper!
   Bara i USA har vi introducerat mer än 15 000 kunder för papperslös fakturering.

  En djup insikt i din verksamhet

  Ansluter världen

  Framtida ekonomisk tillväxt bygger på snabb, effektiv kommunikation och samarbete mellan många olika människor. Vårt finansieringsprogram för kontors- & IT-lösningar från våra partners kopplar samman världen.

  Digitalisering

  Gårdagens dokumentutskriftsbransch har blivit dagens bransch för dokumenthantering. Nu har vi nätverksanslutna, multifunktionella digitala enheter som förvandlar traditionella företag inom kontorsutrustning till tjänsteföretag inom IT-lösningar med fokus på effektiv kommunikation.

  Innovativa

  Marknadens behov av IT-lösningar och IT-tjänster förändras ständigt. Tillverkare måste därför leta efter innovativa lösningar för att tillgodose marknadens krav.

  Våra lösningar för Tech Solutions

  Leasing

  Ett stort produktutbud inom finansiering som ger mervärde till alla dina distributionskanaler.

  Managed equipment services

  Finansiering som inkluderar hela den levererade lösningen inklusive tjänster.

  Operationell leasing

  Leasing som ger flexibla avslutningsalternativ för köp, uppgraderingar, återlämning av utrustning eller fortsatt finansiering.

  Asset Management

  Skapar värde genom utrustningens hela livscykel för att hjälpa våra samarbetspartners att optimera sin försäljning.

  Försäkring

  DLL erbjuder några av de bästa försäkringslösningarna optimerade för den finansierade utrustningen.

  Life Cycle Asset Management

  En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

   

  Olle Holmgren

  VP Tech Solutions Retail Europe & Nordics

  Kontakta mig om du vill veta mer om Tech Solutions.

  Daniél Duran

  Country Sales Manager Sweden

  Kontakta mig om du vill veta mer om Tech Solutions.