Ab Gillhaus

Chief Risk Officer (CRO) och styrelseledamot

Ab Gillhaus utsågs till Chief Risk Officer och styrelseledamot för DLL i januari 2017. Han är ansvarig för företagets koncernriskaktiviteter i 35 länder runt om i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien.

Utnämningen markerade Ab Gillhaus’ återkomst till DLL, då han tidigare varit VD för företagets europeiska leverantörsfinansieringsverksamhet och styrelseledamot mellan 2000 och 2003. Senast var han Chief Credit Officer (CCO) på DLL:s moderbolag, Rabobank. I den rollen var Ab Gillhaus ordförande för bankens centrala kreditkommitté och ansvarade för kreditpolicyer, övervakning samt rapportering på koncernnivå under en tid med marknadsutmaningar som aldrig tidigare hade skådats.

Ab Gillhaus är en veteran inom internationella finanser med över 30 års erfarenhet både inom riskområdet och det kommersiella området på Rabobank och DLL. Under sin karriär har han varit ledamot i flera styrelser, ofta som ordförande. Idag sitter han i styrelsen för det östafrikanska livsmedelsföretaget Brioche Ltd samt i den rådgivande nämnden för Tilburguniversitetets institution för ekonomi och administration.

Gillhaus har en magisterexamen i företagsekonomi med utmärkt studieresultat från Tilburg University. Han bor idag i Nederländerna men har tillbringat flera år utomlands och jobbat i Brasilien, Storbritannien och Australien.