Clean technology

Finansiering af en bedre fremtid

Skaber merværdi for miljøet

DLL finansierer projekter, der skaber bæredygtige løsninger til fremtiden via energieffektivisering. Det giver mindre CO2-udslip, mindre affald og mindre forurening.

Fakta om clean technology

  • Positiv miljøpåvirkning
    På 1 år har det clean tech-udstyr, som vi finansierer, haft samme positive miljøpåvirkning, som ville være resultatet af at plante 700.000 træer i løbet af 10 år.
  • Vedvarende ressourcer
    Vi fortsætter med at vokse, når det gælder finansiering af nye tekniske løsninger til energieffektivitet, vandrensning og andre vedvarende ressourcer.
  • Reduceret CO2-udslip
    I løbet af 2013 reducerede det finansierede clean tech-udstyr CO2-udslip, lige så meget som 90 km2 fyrreskov gør.

En dyb indsigt i din virksomhed

Eliminerer høje startomkostninger

Besparelser fra Clean Technology investeringer bliver ofte først synlige gradvist. DLL's løsninger eliminerer høje startomkostninger og gør overgangen til Clean Technology lettere. DLLs løsninger eliminerer høje startomkostninger og letter overgangen til vedvarende teknik.

Lysere fremtid

Belysning kan udgøre op mod 50% af udgifterne på et kontor, hvilket skaber muligheder for virksomheden for at spare penge

Solenergi

Det globale marked for solenergi vokser med 18 % pr. år, og faldende priser gør markedet endnu mere attraktivt og tilgængeligt for alle.

Vore løsninger

Kundetilpassede løsninger

Aftalevilkår tilpasses efter de særlige behov, som din virksomhed har inden for clean technology.

Acontobetalinger

Finansiering med acontobetalinger er perfekt til en projektbaseret løsning, som kan installeres over længere tid. Acontobetalingerne kan tages med i finansieringen af den samlede løsning.

Life Cycle Asset Management

Forretningsmodellen er baseret på den indsigt, at slutbrugere foretrækker at have gavn af udstyret fremfor at købe eller eje det, mens producenten håndterer udstyrets livscyklus fra produktion til bortskaffelse.

Thank you

We will get back to you as soon as possible.