Tillæg til DLL International BVs global vederlagspolitik vedrørende variable vederlag i De Lage Landen Finans AB (DLL).

De Lage Landen Finans AB (herefter DLL) er omfattet af DLL International BVs globale vederlagspolitik som er i overensstemmelse med Rabobank Groups Renumeration Policy. DLL International BVs globale vederlagspolitik bygger på følgende principper:

  • Et direkte link mellem præstation og belønning
  • At opmuntre til opførsel som er i tråd med DLLs værdier og bidrager til at medarbejderne arbejder sammen som team for at skabe succes
  • Lønniveauet er på niveau med markedsmæssige forhold for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere
  • Vi skal understøtte medarbejderne i deres nuværende job, og hvor muligt, udvikle medarbejderne til andre jobs
  • Belønningsmodellen er transparent og tilrettes løbende  

Dette tillæg til DLL International BVs globale vederlagspolitik er gældende variable vederlag hos DLL følger Finansforbundets anvisninger vedrørende variable vederlag i kreditvirksomheder, værdipapirselskaber og fondsseleskaber med tilladelse til porteføljepleje.

Variabelt vederlag
Alle ansatte i DLL er omfattet af virksomhedens variable vederlagspolitik. Den variable aflønning er baseret på kommercielle, kvantitative og kvalitative mål og afhængig af medarbejderens position.
Størrelsen af den mulige variable løn er baseret på indholdet og ansvar i stillingen og medarbejderens præstation i forhold til målene og er i overensstemmelse med DLL International BV vederlagspolitik. DLL laver en årlig risikoanalyse for at identificere medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. For disse medarbejdere udskyder DLL 40% (60% for ansatte i det regionale Management Team) af den variable aflønning som overstiger SEK 100 000, for en periode på tre år. Betaling af udskudte beløb vil blive udbetalt på et pro rata grundlag året efter at den variable løn blev fastlagt. Den udskudte kompensation kan annulleres eller nedjusteret i tilfælde af tab eller øgede risici og omkostninger i den fastlagte periode eller i tilfælde hvor betalingen ville blive dømt uforsvarlig i betragtning af firmaets økonomiske situation.