Code of conduct

DLL ønsker at drive vores forretning med integritet og i overensstemmelse med den gældende lovgivning og andre kendte regler og standarder for forretningsadfærd i de lande, hvor vi opererer. De generelle standarder er afspejlet i DLL's Code of Conduct og i vores koncernpolitik.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DLL's Code of Conduct eller dette dokument, bedes du henvende dig til din kontaktperson hos DLL. Hvis du ønsker at informere om en bekymring om DLL i forbindelse med en opfattet overtrædelse af vores Code of Conduct, kan du gøre det ved at kontakte vores Group Compliance Department på følgende e-mail: globalconduct@dllgroup.com

 

Speak Up

Det er afgørende for os at have et solidt indberetningssystem, der gør os i stand til at lytte til alle, der kan have mistanke om et potentielt brud på loven eller virksomhedens politik, herunder uetisk adfærd. DLL forpligter sig til at lytte til og handle på baggrund af din mistanke.

Vores værdier er rodfæstet i respekt, og vi opfordrer dig til henvende dig, hvis du bliver opmærksom på tilfælde af chikane eller diskrimination, magtmisbrug, mobning, bedrageri, korruption, interessekonflikt eller andre former for adfærd, der strider mod vores adfærdskodeks. Vi bestræber os på at træffe de nødvendige foranstaltninger, så vores virksomhed forvaltes i overensstemmelse med vores etiske forpligtelser, og du kan hjælpe os med at nå dette mål.

Hvis du ønsker at lave en indberetning, der er relateret til en oplevet overtrædelse af vores etiske forpligtelser, kan du gøre dette ved at bruge vores Speak Up-indberetningskanaler eller ved at tage direkte kontakt til:

 1. Vores uafhængige tredjepartsudbyder. Brug kode 67521.
 2. Dette telefonnummer: 80885638.Brug kode  67521.
  I begge tilfælde vil du modtage et individuelt sagsnummer. Skriv nummeret ned, og opbevar det et sikkert sted.
 3. Vores Group Compliance-afdeling via følgende e-mailadresse: globalconduct@dllgroup.com

Vi opfordrer dig til at bruge ovennævnte indberetningskanaler, der er gjort tilgængelige for dig af DLL (og som yderligere er beskrevet mere detaljeret nedenfor), før du indberetter til en kompetent myndighed, der er juridisk tilgængelig for dig i dit land.

For at kunne indberette til en offentlig kilde og være kvalificeret til beskyttet indberetning i henhold til gældende lov, er det en forudsætning (i visse retskredse), at man som minimum har indberettet til en ekstern kompetent myndighed.

Speak Up omfatter følgende følsomme kategorier af beskyldninger/klager:

 • korruption
 • lovovertrædelser
 • misligholdelse af retlig forpligtelse
 • justitsmord
 • specifikke farer relateret til folkesundheden, sikkerhed eller miljøet
 • krænkelser af menneskerettigheder
 • magtmisbrug
 • uautoriseret brug af offentlige midler, ejendom eller ressourcer
 • ledelsessvigt eller skødesløs brug af midler
 • interessekonflikt
 • svigagtige økonomiske oplysninger, der offentliggøres af statslige myndigheder/embedsmænd og regulerede selskaber
 • beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred

Nedenfor finder du:
A. Sådan indberetter du en mistanke vedrørende compliance
B. Hvad sker der efterfølgende, når jeg har sendt min indberetning?
1. Bekræftelse
2. Prioritering
3. Eskalering
4. Fortrolig undersøgelse
5. Afgørelse og svar til dig

VIGTIGT: Hvis din henvendelse ikke er relateret til en mistanke om et potentielt brud på loven eller virksomhedens politik, herunder uetisk adfærd, men handler mere om en utilfredshed i forbindelse med vores produkter eller tjenester, distribution af vores produkter osv., skal du give os din feedback via den webside, der er dedikeret til håndtering af klager.

 

Hvordan indberetter jeg en mistanke vedrørende compliance?

"Speak Up", der er vores indberetningssystem leveret af en uafhængig tredjepartsudbyder, er altid tilgængeligt (hele døgnet, 365 dage om året).
 1. Du kan vælge at bruge en onlineformular eller at ringe til et frikaldsnummer og lægge en besked.
  Telefonnummer: 80885638
  Hjemmeside: www.speakupfeedback.eu/web/dllexternal/dk
  Adgangskode: 67521
  For at fremme en effektiv gennemgang af din indberetning og sikre, at din indberetning indeholder tilstrækkelige oplysninger og beviser til at danne grundlag til handling, skal du inkludere en detaljeret beskrivelse af din mistanke (hvem, hvad, hvornår, hvordan) og understøttende dokumentation (f.eks. kopier af dokumenter, skærmbilleder eller navne på vidner), der kan underbygge din indberetning. Bemærk, at generelle udsagn ikke kan undersøges.
 2. I begge tilfælde vil du modtage et individuelt sagsnummer. Skriv nummeret ned, og opbevar det et sikkert sted.
 3. Dette sagsnummer er din personlige nøgle til Speak Up-systemet og indberetningen, du har indsendt. Med dette kan du se status for din sag og indsende yderligere oplysninger. Du vil blive bedt om at indtaste dette nummer, hver gang du tilgår systemet.
 4. Vi tager alle mistanker vedrørende manglende compliance alvorligt og vil træffe de nødvendige foranstaltninger for hver enkelt indberetning. Vi vil under behandlingen af din indberetning holde dig informeret om status for din sag.
 5. Du kan til enhver tid gå tilbage til hjemmesiden og se status for din sag ved hjælp af dit sagsnummer.
 6. Vi forpligter os til at forbedre vores indberetningssystem og forbeholder os retten til at foretage ændringer i fremtiden.

 

Hvad sker der efterfølgende, når jeg har sendt min indberetning?

1. Bekræftelse
Vores kvalificerede compliancemedarbejdere bekræfter modtagelsen af din henvendelse inden for syv dage. Hvis din første indberetning ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger/beviser, kontakter vi dig med henblik på at samle flere oplysninger/beviser. Du kan til enhver tid gå tilbage til hjemmesiden og se status for din sag ved hjælp af dit sagsnummer.

2. Triage
Hver indberetning gennemgås omhyggeligt. Vi åbner en sag, hvis din indberetning indeholder tilstrækkelige oplysninger og beviser til at danne grundlag for handling. Undersøgelsen ledes af vores regionale compliancechef eller af virksomheden i den region/det land, hvor hændelsen siges at have fundet sted.

3. Escalation
Indberetninger, der indeholder alvorlige beskyldninger, eskaleres til chefen for Group Compliance.

4. Confidential investigation
Undersøgelsen behandles professionelt og fortroligt – vi inddrager kun personer, hvor inddragelse af disse er nødvendig. Vores compliancechefer kan vælge at afholde fortrolige samtaler med vores medlemmer, entreprenører eller hvem som helst, de mener er relevante for undersøgelsen. En undersøgelse afsluttes gerne efter omkring tre måneder. Tidslinjer fastlagt af gældende love og bestemmelser vil under alle omstændigheder blive anvendt og overholdt.

5. Afgørelse og svar til dig
Når vi har gennemgået alle resultaterne af vores undersøgelse, afgør vi, om der er sket en overtrædelse, og træffer de nødvendige foranstaltninger. Du vil blive informeret herom inden for tre måneder efter modtagelsen af din indberetning, og du vil modtage begrundede oplysninger om opfølgningen på din indberetning, f.eks. om planlagte foranstaltninger eller foranstaltninger, der allerede er truffet. Du kan til enhver tid gå tilbage til hjemmesiden og se status for din sag ved hjælp af dit sagsnummer.

Vigtig meddelelse
Forpligtelse til en ikke-gengældelsespolitik: DLL forbyder gengældelse af enhver art mod en medarbejder, enkeltperson eller enhed og vil handle derefter. Desuden beskytter DLL også de implicerede personers rettigheder.