Den Europæiske Investeringsbanks finansiering af lån til små og mellemstore virksomheder

Gennem en aftale med Den Europæiske Investeringsbank (EIB; www.eib.org) støtter vi små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Derudover støtter vi mindre projekter udført af virksomheder med færre end 3.000 medarbejdere (MidCaps), ved at give dem adgang til en uvurderlig kilde af finansiering til lavere omkostninger og med fleksible tilbagebetalingsplaner.

Et europæisk samarbejde med bæredygtig finansiering, som gavner SMV’er
EIB er EU's langfristede udlånsbank. Den har til opgave at bidrage til integration, afbalanceret udvikling samt økonomisk og social sammenhæng i EU's medlemsstater. I og med at EIB har den bedst mulige rating på kapitalmarkederne (AAA), kan EIB låne midler på fordelagtige vilkår, som vi derefter kan udlåne til SMV'er og MidCaps. Vi giver SMV'er og MidCaps konkret og individuel information om EIB's engagement, og hvad dette betyder for de finansielle vilkår for de udstedte lån. Du kan få udførlig information om EIB-koncernens støtte til SMV'er og MidCaps på EIB's hjemmeside (www.eib.org).

Begge enheders forpligtelse over for klimaet taget i betragtning, er lånene øremærket til understøttelse af investeringer, der gavner overgangen til en økonomi med lav CO2-udledning.

Hvad er EIB-finansiering?
EIB øger sin støtte til Europas SMV’er og MidCaps ved at hjælpe denne vigtige sektor med at få adgang til vigtige nye finansieringsmuligheder. Lånet har en løbetid på minimum 2 år (lånets faktiske længde afhænger af det finansierede projekts økonomiske og tekniske levetid), og lånet kan anvendes til finansiering af alt fra helt små projekter til investeringer med omkostninger på op til 25 millioner euro. EIB’s bidrag kan dog ikke overstige 12,5 millioner euro.

Hvem kan ansøge om et EIB-lån?

  • SMV’er med færre end 250 medarbejdere i alt og på konsolideret niveau inden investeringen, som er beliggende i en af EU’s 27 medlemsstater;
  • MidCaps med færre end 3.000 medarbejdere i alt og på konsolideret niveau inden investeringen, som er beliggende i en af EU’s 27 medlemsstater;
  • Alle økonomiske sektorer og aktiviteter kan ansøge, dog med visse undtagelser, som blandt andet omfatter ren ejendomsspekulation, fremstilling af våben og ammunition, skydevåben, udstyr eller infrastruktur til militær eller politi samt udstyr eller infrastruktur, der begrænser menneskers individuelle friheder og rettigheder, spil, tobaksrelaterede industrier, etisk eller moralsk kontroversielle aktiviteter, såsom kloning af mennesker og dyreforsøg, som ikke udføres i overensstemmelse med “Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål”, aktiviteter, der er forbudt ved national lov, eller hvis miljøpåvirkning ikke kan modvirkes eller udlignes.

Hvad kan et EIB-lån bruges til?
Et EIB-lån kan bruges til finansiering af investeringer og udgifter i forbindelse med udviklingen af SMV’er eller MidCaps, fx:

  • Investeringer i materielle aktiver: køb af anlæg og udstyr, dog med visse undtagelser, som gælder køb af jord.
  • Investeringer i immaterielle aktiver: især udgifter til forskning og udvikling, opbygning af distributionsnetværk indenrigs eller på andre markeder i EU.
  • Mellem- og langfristet arbejdskapital, som er nødvendig for at genetablere virksomheders generelle likviditetsgrad.

Hvilke fordele giver det din virksomhed?

  • Du får en gunstig rentesats sammenlignet med de almindelige udlånsrenter for virksomheder.
  • Du kan forhandle tilbagebetalingstid og afdragshyppighed, så de passer til din virksomheds forudsætninger og cashflow.
  • Du kan foretage væsentlige investeringer i din virksomhed, uden at det har en negativ indvirkning på cashflow eller likviditet.

Som virksomhed skal du acceptere, at (a) du med rimeligt varsel skal give repræsentanter fra EIB adgang til alle lokaliteter, installationer og arbejder, der er omfattet af det projekt, der er ydet lån til, og (b) at vi på anmodning fra EIB kan udlevere oplysninger om din virksomhed til EIB.

EIB-finansiering til SMV’er kanaliseres via os, og det er derfor udelukkende op til os at vurdere låneansøgningen og beslutte, om din virksomhed kan få lånet bevilget eller ej.

Kontakt din Account Manager for at få en snak om, hvorvidt din virksomhed opfylder kravene i EIB’s ordninger ”Lån til SMV’er” eller ”Lån til MidCaps”.

Om EIB
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er en EU-institution, der tilbyder langfristet finansiering og ejes af EU’s medlemsstater. Den tilbyder langfristet finansiering til solid investering for at bidrage til EU’s politikker og målsætninger.

EIB er aktiv i omkring 160 lande og er verdens største multilaterale långiver til projekter med klimatiltag. EIB-koncernen implementerede for nylig sit Climate Bank Roadmap for at indfri det ambitiøse program om at understøtte investeringer inden for klimatiltag og miljømæssig bæredygtighed i årtiet frem til 2030 med 1 billion euro og tildele mere end 50 % af EIB’s finansiering til klimatiltag og miljømæssig bæredygtighed inden 2025. Som en del af dette Roadmap vil alle nye aktiviteter fra starten af 2021 i EIB-koncernen også blive rettet ind efter Parisaftalens målsætninger og principper.