Den Europæiske Investeringsbanks finansiering af lån til små og mellemstore virksomheder

Gennem en aftale med Den Europæiske Investeringsbank (EIB; www.eib.org) støtter vi små og mellemstore virksomheder (SMV’er) [samt små projekter udført af virksomheder med færre end 3.000 medarbejdere (MidCaps)] ved at give dem adgang til finansiering til lavere omkostninger og med fleksible tilbagebetalingsplaner.

Et europæisk samarbejde, som gavner SMV’er
EIB er EU's langfristede udlånsbank. Den har til opgave at bidrage til integration, afbalanceret udvikling samt økonomisk og social sammenhængskraft i EU's medlemsstater. I og med at IEB har den bedst mulige rating på kapitalmarkederne (AAA), kan de låne midler på gunstige vilkår, som vi derefter kan udlåne til SMV'er og MidCaps. Vi giver SMV'er og MidCaps konkret og individuel information om EIB's engagement, og hvad dette betyder for de finansielle vilkår for de udstedte lån. Du kan få udførlig information om EIB-koncernens støtte til SMV'er og MidCaps på EIB's hjemmeside www.eib.org).

Hvad er EIB-finansiering?
EIB øger sin støtte til Europas SMV’er og MidCaps ved at hjælpe disse vigtige sektorer med at få adgang til vigtige, nye finansieringsmuligheder. Lånet skal have en løbetid på minimum 2 år (lånets faktiske længde afhænger af det finansierede projekts økonomiske og tekniske levetid), og lånet kan anvendes til finansiering af alt fra helt små projekter til investeringer med omkostninger på op til 25 millioner euro. EIB’s bidrag kan dog ikke overstige 12,5 millioner euro.

Hvem kan ansøge om et EIB-lån?

  • Uafhængige SMV’er med færre end 250 medarbejdere i alt inden investeringen, som er beliggende i en af EU’s 28 medlemsstater;
  • [Uafhængige MidCaps med færre end 3.000 medarbejdere i alt inden investeringen, som er beliggende i en af EU’s 28 medlemsstater];
  • Alle økonomiske sektorer kan ansøge, dog med visse undtagelser, som blandt andet omfatter fremstilling af våben og ammunition, skydevåben, udstyr eller infrastruktur til militær eller politi samt udstyr eller infrastruktur, der begrænser menneskers individuelle friheder og rettigheder, spil, tobaksrelaterede industrier, etisk eller moralsk kontroversielle aktiviteter såsom kloning af mennesker, ejendomsspekulation og dyreforsøg, som ikke udføres i overensstemmelse med “Europarådets konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål”, aktiviteter, der er forbudt ved national lov, eller hvis miljøpåvirkning ikke kan modvirkes eller udlignes.

Hvad kan et EIB-lån bruges til?
Et EIB-lån kan bruges til finansiering af investeringer og udgifter i forbindelse med udviklingen af SMV’er eller MidCaps, fx:

  • Investeringer i materielle aktiver: køb af anlæg og udstyr, dog med visse undtagelser, som gælder køb af jord.
  • Investeringer i immaterielle aktiver: især udgifter til forskning og udvikling, opbygning af distributionsnetværk indenrigs eller på andre markeder i EU, patentering eller køb af patenter.
  • Mellem- og langfristet arbejdskapital, som er nødvendig for at genetablere virksomhedens generelle likviditetsgrad.

Hvilke fordele giver det din virksomhed?

  • Du får en gunstig rentesats sammenlignet med de almindelige udlånsrenter for virksomheder.
  • Du kan forhandle tilbagebetalingstid og afdragshyppighed, så de passer til din virksomheds forudsætninger og cashflow.
  • Du kan foretage væsentlige investeringer i din virksomhed, uden at det har en negativ indvirkning på cashflow eller likviditet.

Som virksomhed skal du acceptere, at (a) du med rimeligt varsel skal give repræsentanter fra EIB adgang til alle lokaliteter, installationer og arbejder, der er omfattet af det projekt, der er ydet lån til, og (b), at vi på anmodning fra EIB kan udlevere oplysninger om din virksomhed til EIB.

EIB-finansiering til SMV’er kanaliseres via os, og det er derfor udelukkende op til os at vurdere låneansøgningen og beslutte, om din virksomhed kan få lånet bevilget eller ej.

Kontakt din lokale Account Manager for at få en snak om, hvorvidt din virksomhed opfylder kravene i EIB’s ordninger ”Lån til SMV’er” eller ”Lån til MidCaps”.