Corporate Responsibility

A better world is at the center of everything we do.

Partnerskab for en bedre verden med virksomhedsansvar

DLL tror på, at bæredygtighed er afgørende for langsigtet succes – for vores partnere, vores virksomhed og vores verden. Vi forpligter os til at hjælpe vores partnere med at opfylde aktuelle behov på en sådan måde, at det ikke går ud over fremtidige generationers behov. Vi opretholder høje etiske standarder for, hvordan vi driver forretning, samtidig med at vi respekterer klodens ressourcer gennem innovativ finansiering.

Vi støtter lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, ved f.eks. at tilbyde finansielle tjenester, ekspertise, arbejdskraft og naturalydelser. I nye vækstlande hjælper vi med at udvikle og forbedre adgangen til lokale finansielle infrastrukturer for erhvervsdrivende med lav indkomst ved at tilbyde Micro Leasing-rådgivningstjenester.

En forpligtelse til høje standarder gør os til noget særligt


Bæredygtige forretningsløsninger


Ansvarlig virksomhedsdrift


Responsible business operations

Bæredygtige forretningsløsninger

Beskyttelse af kloden ligger i vores DNA.
Jordens ressourcer er begrænsede, mens befolkningstallet og forbruget af klodens ressourcer bare fortsætter med at vokse. Vores passion hos DLL er at levere bæredygtige forretningsløsninger gennem finansieringsmuligheder med et lille CO2-aftryk, som fremmer en cirkulær økonomi.


Af respekt for klodens ressourcer gør vi følgende:

  • Vi leverer pay-per-use-finansieringsydelser og brugsbaserede koncepter, der fremmer renovering, genbrug og genanvendelse af udstyr, som er kernen i vores forretningsmodel for cirkulær økonomi.
  • Vi fremmer anvendelse af vedvarende energi gennem ren teknologi og smartere brug af klodens ressourcer, f.eks. genopladelige teknologier, der egner sig til elektrisk transport og energilagring.
  • Vi udforsker nye muligheder og følger de seneste branchetendenser inden for affaldshåndtering, ressourcebevaring og andre bæredygtige innovationer.

Betydningsfuld social indvirkning

DLL bestræber sig på at have positiv indvirkning på de lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. Udover at yde økonomiske bidrag til initiativer i lokalsamfundene gør vi følgende:

  • Vi fremmer engagement i lokalsamfundet ved at give vores medarbejdere to fridage med løn hvert år til at udføre frivilligt arbejde for almennyttige programmer efter eget valg.
  • Vi styrker erhvervsdrivende med lav indkomst og producentandelsforeninger på nye vækstmarkeder, så de får mulighed for at udvide deres virksomhed og forbedre deres livskvalitet, ved hjælp af vores Micro Leasing-program.

Ansvarlig virksomhedsdrift

Vi er en ansvarlig finansiel partner, som efterlever de højeste etiske standarder i vores måde at drive forretning på. Vi administrerer risici proaktivt i forbindelse med miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i vores virksomhed. Vi bestræber os på at forbedre vores miljøpåvirkning gennem ressourceoptimering, adfærdsændring og teknologisk innovation.


En bedre verden er centralt i alt, hvad vi foretager os