Fødevarer

Hjælper vores kunder med at forsyne verden med mad

Skab merværdi

Vi forsyner virksomheder, som arbejder med bearbejdning og emballering af levnedsmidler, med attraktive finansieringsløsninger som f.eks. lån, leasing og acontobetalinger.

Fakta om fødevarer

  • Levnedsmiddelaffald
    En god måde at sikre at vi har tilstrækkeligt med mad, er ved at reducere fødevareaffaldet. Af den grund støtter vi førende virksomheder, som investerer i udstyr til emballering af fødevarer.
  • Vand
    I dag anvendes 70 % af alt vand inden for landbruget. For os er det vigtigt at fortsætte med at optimere anvendelsen af denne knappe naturressource. Derfor støtter vi mange vandingsprojekter rundt om i verden.
  • Vintønder og æblekurve
    Vi ser den betydning, som visse aktiver har for din virksomhed. Derfor forsyner vi bl.a. vingårde og frugtavlere med fleksible finansieringsløsninger.

En dyb indsigt i din virksomhed

Befolkningstilvækst

I 2050 vil der være ni milliarder mennesker på jorden (to milliarder flere end i dag), hvilket indebærer, at levnedsmiddelproduktionen skal stige i endnu højere takt.

Pres på næringskæden

En større befolkning indebærer, at betydningen af levnedsmiddelsikkerhed og -kvalitet også bliver større.

Knappe naturressourcer

Den voksende befolkning indebærer, at det nuværende forbrugsmønster vil blive umuligt at opretholde uden en forbedret anvendelse af ressourcer og mere bæredygtige løsninger.

Vores løsninger

Detailhandelsfinansiering

Skræddersyede betalingsordninger for at matche din kundes likviditet samt finansielle handelsordninger, som fører til tilbagevendende omsætning.

Leasing

Operationel og finansiel leasing som gavner dig og dine kunder.

Asset Management

Skaber værdi gennem hele levetiden for et aktiv for at hjælpe vores leverandørpartnere med at nå målene for omsætning og vækst.

Beskyttelse af aktiver

DLL samarbejder med partnere for hvert år at forsyne tusinder af leasingtagere med løsninger til forsikringer og beskyttelse af aktiver. Ekstra beskyttelse efter behov.

Life Cycle Asset Management

Forretningsmodellen er baseret på den indsigt, at slutbrugere foretrækker at have gavn af udstyret fremfor at købe eller eje det, mens producenten håndterer udstyrets livscyklus fra produktion til bortskaffelse.

Helge Yndestad

Hard Asset Manager Nordics

Contact me for more information.

Ulrik Jensen

Senior Account Manager

Contact me for more information.