William F. Stephenson

Dyrektor Generalny i Prezes Rady Wykonawczej DLL

Od czerwca 2014 roku Bill Stephenson pełni rolę Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu w firmie DLL. Firma DLL, globalny dostawca rozwiązań finansowych, oferuje zintegrowane rozwiązania służące do zarządzania całym cyklem życia aktywów, prowadząc działalność w ponad 35 krajach i dziewięciu branżach.  

Bill Stephenson jest uznanym specjalistą branży finansowej z ponad 25-letnim doświadczeniem.  Opowiada się za korporacyjną odpowiedzialnością społeczną i często zabiera głos na zjazdach, konferencjach i spotkaniach przedstawicieli branży na całym świecie.

Odkąd w 1987 r. Bill Stephenson rozpoczął pracę w firmie DLL, zajmował szereg kluczowych stanowisk kierowniczych i odgrywał integralną rolę w rozwoju DLL ukierunkowanym na zdobycie pozycji lidera na rynku. Ostatnio Bill Stephenson pełnił funkcję Dyrektora Handlowego firmy DLL. Był też członkiem Zarządu, odpowiadając za całokształt działań w obszarze vendor finance na całym świecie. Podlegały mu siedziby firmy w ponad 35 krajach w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii.

Jesienią 2015 r. został mianowany na Prezesa Zarządu ELFA (ang. Equipment Leasing and Finance Association, Stowarzyszenie Firm Leasingowych i Finansowych). Bill Stephenson zasiada również w komitetach wykonawczym i kadrowym ELFA.  Jest także byłym członkiem Komitetu Sterującego Rady Small Ticket Business, Komitetu Audytowego oraz Komitetu Inwestycyjnego ELFA, jak również Kuratorium Fundacji Equipment Leasing & Finance.  

Bill Stephenson uzyskał tytuł BS z kierunku Biznes na uniwersytecie Florida State University. Ukończył ponadto Program Zaawansowanego Zarządzania w Harvard Business School.