A megfelelő eszközöket adjuk a megfelelő kezekbe

See what counts.

  Rólunk

  A DLL a globális pénzügyi megoldások szolgáltató partnere. Jelenleg 35 országban és 8 speciális szektorban tevékenykedünk gépgyártókkal, forgalmazókkal és viszonteladókkal együttműködve, és teljes eszközéletciklusra kiterjedő, integrált megoldásokat kínálunk.

  Kínálunk továbbá személygépjármű finanszírozást és flottakezelést, valamint a világ több országában faktoring szolgáltatást és lakossági finanszírozási szolgáltatásokat is. A DLL a Rabobank Group kizárólagos tulajdonú leányvállalata.

  Iparágakra kiterjedő szakértelmünk

  Ügyfeleink üzleti tevékenységének teljes körű ismerete alapján eredeti, több generáción át fenntartható megoldásokat ajánlunk.

  Megoldásaink

  Karrier a DLL-nél

  Globális lehetőségeket keres vállalkozói környezetben?

  Karrierlehetőségek

  KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

  A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

  Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

  Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
  2015.04.23.
  Közzététel dátuma
  2015.05.18.

  Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

  Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
  Közzététel dátuma
  Intézményünk nem tart nyilván elszámolási kötelezettséggel érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést

  Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

  Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma
  Közzététel dátuma
  Intézményünk nem tart nyilván elszámolási kötelezettséggel érintett deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződést

  A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

  Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

  Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

  Panaszbeadványát megküldheti postai úton (De Lage Landen Finance Zrt., 1133 Budapest, Váci út 76. 1. épület 5. emelet), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (+36-1-577-9722), illetve elektronikus úton (ugyfelszolgalat@dllgroup.com). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.dllgroup.com/hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a ugyfelszolgalat@dllgroup.com címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

  A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

  De Lage Landen Finance Zrt.