Code of conduct

DLL ar fast besluten om att bedriva verksamhet med integritet och i enlighet med de lagkrav och andra generellt accepterade regler samt normer för affärsuppförande i de länder och samhällen vi verkar. De generella normerna återspeglas i DLL:s Code of Conduct och dess koncernpolicyer. DLL är fast besluten

Om du har några frågor om DLL:s Code of Conduct eller detta dokument, vänligen hänvisa de till lokala representant. Om du vill rapportera ett problem direkt till DLL som avser ett upplevt brott mot vår Code of Conduct kan du göra det via vår Group Compliance Department. E-post: globalconduct@dllgroup.com.