Industri

Skapar nya möjligheter i världen

Skapar mervärde

Finansieringslösningar för tillverkare, återförsäljare, distributörer, uthyrningsföretag och användare av materialhantering och industriell utrustning. Samarbete med ledande försäljare för att leverera totallösningar till deras kunder. Stöd till partners för att föra världen framåt på ett hållbart och lönsamt sätt.

Fakta om industri- branschen

  • Materialhantering
    2013 transporterade gaffeltruckar i vår produktportfölj över 200 miljoner ton gods.
  • Färdiga varor under 2013
    Hela världens stålindustri producerade 1,6 miljarder ton råstål, och globalt användes 1,481 miljoner ton färdiga stålprodukter.
  • Energiförbrukning
    Den globala energiförbrukningen under 2011 var 524 kvadriljoner Btu. Denna siffra förväntas stiga med 56% till 2040, och kommer då att vara 820 kvadriljoner Btu.

En djup insikt i din verksamhet

Grundprinciper

Vi inser att det krävs unika finansieringsalternativ för att på bästa möjliga sätt tillgodose olika industrisektorers behov. Vilket bidrar till att utveckla ditt företag och dina processer.

Global footprint

Vi stödjer våra partners inom materialhantering och industribranschen i 25 länder för global expansion.

Använd istället för att äga utrustningen

En djup förståelse för utrustningens livscykel och användningsområde innebär att vi kan ge anpassade, flexibla finansieringslösningar och hjälpa dig att minska den totala ägandekostnaden.

Våra lösningar för industribranschen

Finansiering av produkter

Ett brett sortiment av produkter och tjänster, däribland avbetalning, finansiell- och operationell leasing.

Asset management

Skapar värde genom utrustningens hela livscykel för att hjälpa våra partners att nå målen för försäljning och tillväxt.
Rental Fleet Management

Finansieringslösningar kopplade till maskinparkshantering för att matcha olika budgetar och behov. Dessa lösningar hjälper dig att på ett effektivt sätt hantera din maskinpark och sänka den totala ägandekostnaden.

Kundanpassade lösningar

Strukturer, villkor och försäkringsalternativ anpassade efter de särskilda behov som din verksamhet inom industribranschen har.

Säljfinansiering

Vi förser tillverkare, distributörer och återförsäljare med flexibla finansieringsprogram. Vår långa erfarenhet och kompetens inom industribranschen innebär att vi kan erbjuda finansieringslösningar anpassade till just er verksamhet.

Life Cycle Asset Management

enLCAMTruck900x475

En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

Martin Poulsen

Account manager

Kontakta mig för mer information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.

Titti Johansson

Senior Account manager

Kontakta mig för mer information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.