Öka försäljningen med global leverantörsfinansiering

Industry: Construction

När Haulotte, en av världens största tillverkare av lyftutrustning för människor och material, letade efter en finansiell partner som kunde hjälpa dem utvecklas från en leverantör av utrustning till en leverantör som levererade fullständiga lösningar, vände de sig till DLL. Ända sedan 2014 har samarbetet, som bär namnet Haulotte Financial Services, hjälpt Haulotte att stärka sina kunderbjudanden med finansiering med totalentreprenad över hela världen.

”Ungefär 80 % av vår globala försäljning av ny utrustning är till uthyrningsföretag”, säger Christophe Debatisse, chefsansvarig för Haulotte Financial Services. ”Dessa uthyrningsföretag med sina maskinparker är mycket kapitalintensiva, så det var viktigt för Haulotte att kunna stödja våra kunder genom att erbjuda finansiering med totalentreprenad. När vi beslöt oss för att inleda ett samarbete med DLL inledde vi vår utveckling från att vara en leverantör av utrustning till att bli en leverantör av fullständiga lösningar.”

På kort tid tog det globala samarbetet båda företagen till nya höjder.

Samarbetets värde
Enligt Debatisse har DLL en unik förmåga att assistera Haulotte i att uppfylla utrustningsbehoven hos sina globala kunder. ”De ger oss fullständig täckning i mer än 30 länder och har hög kompetens inom värdering av tillgångar och utfärdande av försäkringsavtal för uthyrningsföretag inom branschen”, säger han.

En annan viktig del av samarbetet är att de två företagen har en nära identisk kultur. ”Haulottes kärnvärderingar är mycket lika dem i vårt företag eftersom de värderar samarbete”, säger Kris Tan, Global Program Manager på DLL. ”De arbetar hårt för att förstå sina kunders behov, skapa förtroende och uppfylla vad de lovat.”

Sedan starten av Haulotte Financial Services är DLL nu helt integrerade i Haulottes globala nätverk av dotterbolag, såväl strategiskt som verksamhetsmässigt. Haulottes regionala ekonomichefer har ett nära samarbete med DLL:s lokala kundansvariga. Detta fokuserade tillvägagångssätt att erbjuda skräddarsydda lösningar för finansiering har hjälpt Haulotte att få nya affärer och öka sin försäljning och sina marknadsandelar.

Marknadsföring av varumärket
Haulottes kommunikationsavdelning och DLL:s marknadsteam har ett nära samarbete inom globala marknadssatsningar. De utformar gemensamma finansiella erbjudanden, till exempel sådana som är tillgängliga enbart för kunder som besöker Haulottes monter under en branschmässa. Dessa gemensamma ansträngningar har ökat försäljningen på viktiga branschmässor som Intermat, ARA och Bauma. ”Det här gav oss en god förmåga att dra till oss potentiella kunder och ytterligare en möjlighet att höja värdet på försäljningen av utrustningen genom att erbjuda en lösning som är skräddarsydd för deras behov”, säger Tan.

Det gav oss bra möjligheter till att erbjuda ytterligare möjlighet att tillföra mervärde till försäljningen med skräddarsydd lösning för kundens behov."

Konkurrensfördel
Global expansion och nya tjänster är tydliga tecken på framgången med samarbetet. Haulotte Financial Services har även ambitionen att fortsätta underhålla och bygga upp sina konkurrensfördelar på viktiga marknader som Kina och USA.

Debatisse: ”Vi tror på Kinas framtid. Det var strategiskt för oss att fokusera på denna marknad, och tack vare DLL kan vi nu leverera olika finansiella lösningar till våra kunder där. Detta har haft stort inflytande på vår försäljning i Kina.”

Haulotte Financial Services hjälper även Haulotte att erbjuda sina kunder i USA ett stort utbud av finansieringslösningar, inklusive leasing av rörelsetillgångar.

“Vi kunde inte erbjuda detta tidigare”, säger Debatisse. ”Haulotte Financial Services har helt klart berikat vårt värdeerbjudande.”

Globala Partnerskap, lokala lösningar
"Med hjälp av det globala tillvägagångssätt levererar vi en konsekvent kundupplevelse runt om i världen som skräddarsys efter varje lands behov. Detta tillvägagångssätt har verkligen visat sitt värde under den globala COVID-19-pandemin. Det har b.la gjort det möjligt med betalningsfria perioder för att stödja våra lokala kunder under dessa osäkra och utmanande tider. Det är ett riktigt partnerskap som gör det möjligt för oss att klara denna storm och komma starkare ut efter Coronavirus-krisen."