Life Cycle Asset Management

Enkel og bæredygtig it-livscyklushåndtering

Hvordan Life Cycle Asset Management fungerer

Ved at finansiere udstyret og registrere det i et Asset Management-system får du fuld kontrol og fleksibilitet. Du kan nemt se, hvor it-udstyret befinder sig, og hvor store udgifterne er, hvilket gør din budgettering og administration langt enklere. Når du er færdig med at bruge udstyret, henter vi det og sørger for, at det bliver genanvendt. Det er fordelagtigt for både jer og miljøet.

Do your employees have the IT equipment they need to work efficiently?

Hold trit med den teknologiske udvikling

DLL's løsning til Life Cycle Asset Manage-ment (LCAM) gør det enkelt at sikre, at medarbejdernes it-udstyr er "up to date" i tre trin.

Trin 1: Vælg it-udstyr hos din leverandør

Ved at finansiere udstyret via DLL får du fuld fleksibilitet, og du kan enkelt udskifte eller tilføje udstyret, når der opstår et nyt behov. Du betaler en fast månedspris og kan vælge, om du også vil inkludere service fra din it-leverandør.

Trin 2: Underskriv lejeaftalen med NemID

Leverandøren sender dig lejeaftalen, som du enkelt kan underskrive med dit NemID. Følg instruktionerne i den e-mail, som du modtager, når du har accepteret ordren.

Trin 3: Log på Asset Management-systemet

Vi indlæser alt it-udstyr i Asset Management-systemet og sender login-oplysningerne til dig. Det giver dig et godt overblik over udstyret, og du kan enkelt flytte det mellem brugere eller omkostningscentre.

Hvorfor eje, når du kan leje?

Én faktura
Finansiering via DLL forenkler administrationen. Udstyr, teknik, vedligeholdelse, forsikring, services og alle andre relaterede omkostninger, som du samler i en finansieringsaftale, får du på én samlet faktura.

Frigør kapital
I stedet for at betale hele prisen for en opgradering af virksomhedens it-udstyr på én gang, kan du med DLL's finansieringsløsning fordele betalingen over en længere periode. Dermed slipper du for at binde driftskapital, hvilket øger din købekraft.

Mere produktive medarbejdere
Når det gælder virksomhedens it-udstyr, er det smart at vælge DLL's finansieringsløsning. Så kan man planlægge regelmæssige opgraderinger af udstyret, fordele betalingerne og som regel få meget lavere supportudgifter og dermed mere produktive medarbejdere.

Forsikring
DLL inkluderer en yderst fordelagtig forsikring med lav selvrisiko, så du altid har adgang til fungerende udstyr.

Fast månedspris
Faste betalinger gør budgetteringsprocessen mere gennemskuelig og gør det nemmere at forudse cashflowet.

Tag kontrol over dit it-udstyr med DLL's Asset Management-system

Håndter flere hundrede aktiver i ét system
Som kunde hos DLL kan du få adgang til et Asset Management- system, som gør det enkelt at få fuld kontrol over dit finansierede udstyr.

Registrer og opdater nyt udstyr
Nyt udstyr kan enkelt importeres i Asset Management-systemet. Du kan desuden hurtigt masseopdatere information om eksisterende udstyr.

Rapportering
Som bruger har du mulighed for at udtrække rapporter i Excel om alle informationer i systemet.

Eget udstyr
Du har mulighed for at registrere dit eget udstyr som ikke er finansieret og dermed skabe et samlet overblik over alt udstyr.

Portfoliorettigheder
Med de fleksible muligheder for registrering af portfolio kan du lave din egen inddeling baseret på virksomhedens organistionsstruktur. Du kan administrere rettighederne på individniveau for at sikre, at alle brugere du tilføjer har adgang til det rigtige udstyr og tilhørende muligheder for at tilrette.

End of lease-håndtering

Sammen med en certificeret under-leverandør tager vi os af dit brugte it-udstyr.

Bestil returnering
Bestil returnering ved at kontakte DLL's certificerede samarbejdspartner, når aftalen udløber. Det gamle it-udstyr hentes hos kunden. For at beskytte udstyret hentes og transporteres det i en såkaldt it-kasse eller en kasse med kombinationslås. Når udstyret ankommer til DLL’s samarbejdspartner, registreres hver enkelt enheds produkttype, serienummer og ankomstdato. Enhederne mærkes hver især med et unikt nummer, så de kan spores i genanvendelsesprocessen, samt et overordnet projektnummer.

Produkterne kontrolleres
Sikkerhedssletning af enheder, som indeholder data, udføres af DLL’s partner, der har den højeste sikkerhedsklassificering. Alle medarbejdere, der har adgang til anlægget og kommer i kontakt med udstyret, har tavshedspligt.

Produkterne videresælges eller sendes til miljøcertificeret genbrug
Slettede enheder funktionstestes og rekonditioneres i en separat arbejdsproces. Funktionstesten udføres for at klargøre enhederne og sikre, at så mange af dem som muligt kan genanvendes ved videresalg eller sendes til genbrug på en miljøstation. Eventuelle defekte enheder registreres og repareres i de tilfælde, hvor det er økonomisk forsvarligt.

DLL’s partner opretter en bortskaffelsesrapport og et sletningscertifikat for samtlige enheder. En gang om året sammenstilles de individuelle miljørapporter, hvori det fremgår, hvor stor en andel af enhederne der er blevet genanvendt og sendt til genbrug i løbet af året, og hvor store miljøbesparelser de har bidraget med, når det gælder fossile brændstoffer og CO2-udledning.

Tomas Harttio

Manager Asset Sales Sweden & Nordic Coordinator

Kontakt mig, hvis du vil vide mere om LCAM

Thank you

We will get back to you as soon as possible.