Ansvarlig virksomhedsdrift

Vores høje standarder for forretnings- og samfundsetik er vores drivkraft.

Førende gennem ansvarlig virksomhedsdrift

DLL er en ansvarlig finansiel partner, der proaktivt administrerer risici i forbindelse med miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i vores virksomhed. Vi bestræber os på at forbedre vores miljøpåvirkning gennem ressourceoptimering, adfærdsændring og teknologisk innovation.

Vores ESG-risikopolitik yder en global struktur med henblik på:

  • At identificere, administrere og overvåge ESG-risici i forbindelse med DLL-virksomhedsrelationer
  • At respektere de lokale normer og værdier i de lande, hvor DLL driver virksomhed

Vores forretningspartnere forventes at udleve ansvarlig virksomhedsdrift. Læs bæredygtighedserklæring   æs bæredygtighedserklæring

Risiko i forbindelse med miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG)

Vi opretholder høje interne og eksterne standarder for etisk adfærd i den måde, vi driver forretning på. Vi støtter aktivt overgangen til bæredygtige sektorer, hvor vi er aktive, og vi støtter gennemsigtighed i vores finansielle produkter og tjenester.

DLL leverer finansielle løsninger til partnere, der efterlever vores globale adfærdskodeks og strukturen i Rabobanks bæredygtighedspolitik. Derfor har DLL til formål gennem vores virksomhedsdrift at skabe langsigtet værdi for mennesker i og uden for vores organisation, miljøet og økonomien.

Dette engagement i bæredygtighed er noget, som DLL også forventer fra fabrikanter, leverandører, forhandlere og kunder.

Komité for virksomhedsprincipper (BPC)

DLL har etableret en komité for virksomhedsprincipper (Business Principles Committee – BPC), der rådgiver direktionen om DLL's etiske kurs og fremmer etisk adfærd i organisationen. Komitéen mødes hyppigt for at gennemgå forretningsanmodninger og transaktioner og tilsikre, at DLL's interne og eksterne interessenters interesser er i balance med DLL's egne forretningsinteresser og etiske standarder.

Mere bæredygtighed gennem reduktion af CO2-aftryk

DLL har forpligtet sig til at reducere sit eget miljømæssige aftryk. Derfor har DLL nået det globale mål om at reducere CO2-udledningen med 10 % pr. fuldtidsansat (FTE) i 2020 (sammenlignet med 2013). DLL klarer sig endda bedre end dette mål. I forhold til 2013 har DLL opnået en reduktion på næsten 2000 kg CO2 pr. FTE i 2019, hvilket svarer til en reduktion på 44 %.

Grønne kontorer bidrager til bæredygtighed

Flere DLL-kontorer ligger bæredygtigt placeret, hvilket bidrager til opnåelsen af vores CO2-mål.

  • Vores renoverede globale hovedkvarter i Eindhoven, Holland, har fået BREEAM-certificeringen – verdens førende design- og vurderingsmetode for bæredygtige bygninger.
  • Vores kontor i Wayne, Pennsylvania i USA har fået LEED-certificeringen – en række frivillige præstationsstandarder, der har til formål at maksimere en bygnings driftseffektivitet og minimere dens miljøpåvirkning.
Two ladies are talking in DLL's  Breaam certified DLL restaurant

Andre DLL-kontorer rundt omkring i verden anvender bæredygtige foranstaltninger i størst muligt omfang ved hjælp af grøn elektricitet, energieffektiv belysning, affaldssortering/genanvendelse og meget mere.

Casper Havers

Sustainability consultant

Kontakt mig, hvis du ønsker nærmere oplysninger.

Thank you

We will get back to you as soon as possible.