Adatvédelmi nyilatkozat

A De Lage Landen Leasing Kft a természetes személyekre, többek között ideértve az ügyfelekre és szállítókra, illetve azok tulajdonosaira, törvényes képviselőire vagy meghatalmazottjaira vonatkozó személyes adatokat gyűjt és kezel. A személyes adatok védelme fontos a DLL számára. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat átláthatóan bemutatja, hogy miként gyűjtjük és kezeljük a személyes adatokat, és hogyan felelünk meg az adatvédelmi kötelezettségeinknek.

A jelen Nyilatkozattal vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail címen teheti fel: kristof.molnar@dllgroup.com.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat legutóbb 2020. december 29-én frissült.

 • Az Adatvédelmi nyilatkozat a következő személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik:
  • A DLL ügyfelei és szállítói, egyéb üzleti partnerei, és ezek természetes személy tulajdonosai, törvényes képviselői vagy meghatalmazottjai és/vagy
  • A DLL irodájába látogató vagy a szolgáltatásainkat a dllgroup.com vagy egyéb vonatkozó weboldalon használó személyek.
  A jelen Nyilatkozatban az Ügyfél minden olyan személyt jelent, aki végfelhasználóként/ügyfélként vagy partnerként a DLL által kínált valamely szolgáltatást vett igénybe vagy választott, ideértve a szolgáltatást igénybe vevő jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tulajdonosait, törvényes képviselőit és meghatalmazottjait is. Partnernek számítanak a berendezésgyártók és a gyártók forgalmazó partnerei (hivatalos forgalmazók, független kereskedők és viszonteladók).

  Szállító minden olyan személy, aki a DLL számára terméket vagy szolgáltatást ajánlott, nyújt vagy vállal.

  A fentiekben meghatározott egyes csoportokra eltérő adatkezelési módozatok vonatkozhatnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban kiemeljünk, ha az egyes csoportok adatkezelése eltérő és ez az eltérés megítélésünk szerint releváns.

  Az egyértelműség kedvéért tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem tekintendő irányadónak a (volt) munkavállalókra és állásra pályázó személyekre nézve. A fenti személyekre külön Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.
 • Elvárjuk, hogy tájékoztassa a munkavállalóit, képviselőit vagy tényleges tulajdonosait (UBO), amennyiben ügyfélként vagy szállítóként a személyes adataikat részünkre továbbítja. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatot átadhatja részükre, hogy ebből tájékozódva megtudják milyen módon és miért kezeljük a személyes adataikat.

 • A DLL berendezésekkel és technológiai eszközök használatba-, illetve bérbe adásával foglalkozó vállalkozás. Fenntartható és hatékony megoldásokat biztosítunk az eszközök használatba helyezésétől kezdve a teljes életciklus alatt, a kereskedelmi, üzleti és használt eszközök finanszírozásának terén egyaránt. Partnereinkkel szorosan együttműködünk, hogy szolgáltatássokat biztosítsunk a berendezéseket és technológiai eszközöket használó végfelhasználók részére.

  A De Lage Landen Leasing Kft (a továbbiakban: „DLL” vagy „mi“) részéről a hatályos adatvédelmi jogszabályok és jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: a „Nyilatkozat“) előírásai szerint kezeljük az Ön személyes adatait. Jelen Nyilatkozattal világos tájékoztatást kívánunk nyújtani Önnek azokról a legfontosabb szokványos tevékenységekről és jogalapokról, amelyek alapján személyes adatait kezeljük.

  Elérhetőségek:
  A De Lage Landen Leasing Kft Magyarország jogszabályai szerint létrejött korlátolt felelősségű társaság.
  Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
  Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
  Telefon: +36 1 577 9700
  Cégjegyzékszám: 01-09-665251
  Áfa-azonosító: 10591589-2-41

  Mi a Coöperatieve Rabobank U.A. (a továbbiakban: a „Rabobank”; a leányvállalataival együtt: a „Rabobank Csoport” vagy a „Csoport“) leányvállalataként működő De Lage Landen International B.V. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata vagyunk. Az adatok a Rabobank Csoporton belül a jogszabályok által megengedett mértékig megoszthatók. A Csoporttal történő megosztása során betartjuk a Rabobank Csoporttal közösen elfogadott szabályokat, a Rabobank adatvédelmi szabályzatát (https://www.rabobank.com/en/images/privacy-code-eng.pdf), amely a Rabobank Csoport kötelező erejű vállalati szabályzata.

  Kérdéseit jelen Nyilatkozat, vagy általában véve a személyes adatok kezelése kapcsán a helyi compliance tisztviselőnek teheti fel: kristof.molnar@dllgroup.com.

  A De Lage Landen International B.V. és leányvállalatai részére DLL Csoport adatvédelmi tisztviselőt (a továbbiakban: „DLL Csoport DPO”) neveztünk ki. A DLL Csoport DPO-hoz e-mailben lehet fordulni a következő címen: privacyoffice@dllgroup.com.

 • „Személyes adatok“ jelentése egy természetes személyre közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely információ, illetve bármely olyan információ, amely segítségével egy természetes személy azonosítható. 

  Személyes adatok „kezelésére“ akkor kerül sor, ha a személyes adatokon bármely tevékenységet vagy tevékenységsort végeznek. Ebbe beletartozik az adatgyűjtés, tárolás, hozzáférés, felhasználás, továbbítás, közzététel és a személyes adatok eltávolítása is. 

  A következő személyes adatokat kezeljük:

  • Kapcsolattartási és személyazonosító adatok. Név, cím, telefonszám, (üzleti) e-mail cím, személyi igazolvány másolata, személyi azonosítószám;
  • Szerződéses adatok. Az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó információk, pénzügyi szolgáltatások megszerzésére vonatkozó információk, bankszámla-adatok, az Ön kockázati profilja;
  • Az Ön biztonsága és a saját biztonságunk biztosítása, csalások megelőzése és kivizsgálása, illetve pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozása miatt szükséges adatok.A Rabobank külső és belső ajánlási nyilvántartásaiban, valamint az országos és nemzetközi szankciós listákon kezelt személyes adatok;
  • Rögzített hívások (videó chat és online chat munkamenetek), videokamerás megfigyelés, e-mailek dokumentációja. Az Önnel telefonon vagy online chat kereteiben folytatott beszélgetéseink. Az Ön által nekünk küldött és az általunk kézhez kapott e-mailek. Az irodáinkban rögzített kameraképek; 
  • Weboldalunk, portáljaink vagy (mobil-) alkalmazásaink használatához fűződő adatok. A sütik (cookie-k) olyan adatokat gyűjtenek, mint az IP-cím, a weboldalunk felkereséséhez használt alkalmazásokkal és eszközökkel kapcsolatos adatok, vagy portáljainknak vagy mobilalkalmazásainknak a szolgáltatásaink igénybevételével összefüggő használata. 

  A nemzeti azonosítószámot csak akkor használjuk, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik, például ha törvényi kötelezettségeinknek megfelelően egy szervezet tényleges tulajdonosának (UBO) személyazonosságát kell megállapítanunk.

 • A személyes adatok különleges kategóriái érzékeny adatoknak minősülnek. Ide tartoznak többek között a természetes személyek egészségi állapotára, bűnügyi nyilvántartására, etnikai vagy faji származására vonatkozó adatok.

  Személyes adatok különleges kategóriáit kizárólag a vonatkozó célokhoz szükséges esetekben kezeljük. A személyes adatok különleges kategóriáit és a kapcsolódó célokat az alábbiakban mutatjuk be.

  Személyes adatok különleges kategóriája Cél
  Büntetőjogi felelősségre vonatkozó személyes adatok Sor kerülhet a bűnügyi nyilvántartáshoz vagy büntetőjogi felelősséghez kapcsolódó adatok kezelésére is a pénzmosás és a csalás megelőzése, illetve nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. médiakeresések) származó felügyeleti adatszolgáltatási tevékenység keretében is.
  Biometrikus adatok Amennyiben Ön bármely általunk üzemeltetett elektronikus alkalmazáson belül („Alkalmazás“) regisztrálta ujjlenyomatát az Alkalmazás gyors hozzáféréséhez, az Ön biometrikus adatait is kezeljük.
  Faji vagy etnikai háttér A terrorizmus finanszírozás megelőzésével kapcsolatban és adóügyi kötelezettségek miatt nyilván kell tartanunk a születési országra vonatkozó adatokat. 
  Mindazonáltal a faji vagy etnikai hátterét nem rögzítjük a nyilvántartásainkban és nem használjuk fel döntéshozatal során.
   

 • Személyes adatait a következő módokon és esetekben gyűjtjük:

  • szolgáltatásunk igénybevétele esetén végfelhasználóként/ügyfélként vagy partnerként;
  • amennyiben terméket vagy szolgáltatást kínál számunkra;
  • amikor meglátogatja a DLL Csoport weboldalát (további részleteket a Süti szabályzatban olvashat);
  • amennyiben azt harmadik féltől kapjuk (pl. partnereinktől, kereskedelmi kamarától, hitelminősítő irodától, illetve az olyan vállalatoktól kapott személyes adatok, amelyeknek Ön engedélyezte, hogy adatait velünk megosszák);
  • amennyiben a személyes adatait megadja a weboldalunkon azért, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel;
  • e-mailen vagy telefonon (amennyiben kapcsolatba lép velünk);
  • amennyiben adatait a Rabobank Csoport kapcsolt vállalkozásai bocsátják rendelkezésünkre.
 • A törvények alapján minden személyesadat-kezelési tevékenységnek rendelkeznie kell jogalappal. Ez indokolt ok a személyes adatai kezelésére.

  A személyes adatok kezelését megelőzően meghatározzuk az adatkezelés célját/céljait és a meghatározott cél(ok)kal nem összeegyeztethető módon nem kezeljük a személyes adatokat. 

  Személyes adatait az alábbi célok érdekében kezeljük:  

  Önnel ügyfél- vagy szállítói kapcsolat kialakításához és szerződéskötéshez.
  Célok
  Mielőtt ügyfél- vagy szállítói kapcsolatot létesítenénk Önnel, kezeln ünk kell személyes adatait. El kell végeznünk például a következő ellenőrzéseket, hogy eldönthessük, lehet-e Ön az ügyfelünk vagy szállítónk:  

  • Feddhetetlenségi vizsgálat: Amikor Önnel szolgáltatóként ügyfélkapcsolatot létesítünk, ellenőrizzük a rendelkezésre álló a Rabobank külső és belső ajánlási nyilvántartásait, incidens-nyilvántartásokat és figyelmeztető rendszereket, valamint az országos és nemzetközi szankciós listákat.
  • Személyazonosság ellenőrzése: Amikor Önnel- vagy az Ön által képviselt társasággal ügyfélkapcsolatot létesítünk, szolgáltatóként meggyőződünk az Ön személyazonosságáról. Ezt úgy tesszük, hogy másolatot készítünk valamely személyazonosításra alkalmas okmányáról, amit csak személyazonosítási és ellenőrzési célokra fogunk felhasználni.  
  • Az ügyfél ismerete: Úgy véljük, ügyfeleink alapos ismerete fontos és szükséges. 

  A feddhetetlenség és személyazonosság ellenőrzésénél előfordulhat, hogy más pénzügyi szervezetek ellenőrzéseit is igénybe vesszük.

  • Hitelképesség ellenőrzése: Az Önnel való ügyfélkapcsolat kialakítása előtt elbíráljuk, hogy ajánlhatjuk-e a szolgáltatásainkat az Ön számára. 

  A hitelvizsgálat során kockázati szempontból értékeljük a hitelképességét és ellenőrizzük, hogy képes-e a szerződéses fizetési kötelezettségeket teljesíteni. Ezt az eljárást nevezzük hitelpontozásnak. A hitelpontozás automatizált döntéshozatalon alapul. További részletek, így az automatizált hitelpontozás logikája és jogalapja a 8. pontban olvashatók.

  Jogalap
  Az adatait a megadott célokból azért kezeljük, mert ez jogszabályi kötelezettségünk és/vagy mert az Önnel való szerződéskötés előfeltétele és Ön a személyes adatok kezeléséhez hozzájárult, vagy azok közhiteles nyilvántartásból nyilvánosan hozzáférhetők.

  Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez.
  Célok
  Miután szerződést kötöttünk Önnel, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük a szerződés teljesítéséhez:

  • Számlakezelés és szerződéskezelés: Személyes adatait azért kezeljük, hogy üzleti kapcsolatot létesíthessünk és tarthassunk fent Önnel. Akkor is megkeressük, ha valamilyen hátralékra megoldást kívánunk találni, vagy tájékoztatni kívánjuk a fennmaradó futamidőről vagy esedékes kötelezettségeiről. 
  • Szolgáltatások: Olyan, harmadik fél közreműködésével nyújtott szolgáltatások biztosításához, amelyek a megállapodás részét képezik, például amikor partnereink számára „bill and collect“ (számlázási és beszedési) szolgáltatásokat nyújtunk. 
  • (Mobil-) alkalmazások használata: Ügyfeleink igénybe vehetik az online szolgáltatásainkat. Ha Ön igénybe veszi (mobil-) alkalmazásainkat és/vagy portáljainkat, személyes adatait azonosításhoz és a hozzáférés kezeléséhez gyűjtjük. 
  • Panaszkezelés: Személyes adatait kezelhetjük azért, hogy esetleges panaszait vagy követeléseit kezelni tudjuk. 

  Jogalap
  Személyes adatait a megadott célokból azért kezeljük, mert az szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez.

  Törvényi kötelezettség teljesítéséhez.
  Célok

  • Törvények és előírások betartása, valamint adatszolgáltatás a kormányzat, felügyeleti és más illetékes hatóságok részére: (Nemzetközi) törvények és jogszabályok alapján kötelességünk az Ön személyes adatait gyűjteni, elemezni, és időnként továbbítani a megfelelő kormányzatok vagy felügyeleti hatóságok felé. Lásd a 10. pontot. 

   Ahhoz, hogy Önnek pénzügyi szolgáltatásokat nyújthassunk, be kell tartanunk a törvényeket és előírásokat. 

   Be kell tartanunk továbbá a csalások és bűncselekmények megelőzését célzó jogszabályokat és előírásokat is, így többek között a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényt, aminek része az is, hogy meg kell határoznunk annak a vállalkozásnak a tényleges tulajdonosát (UBO), amellyel megállapodást kötünk.

   Ha adóhatóságok, bíróságok és más megfelelően meghatalmazott kormányzati hatóságok kérik az Ön személyes adatait, nekünk törvényi kötelezettségünk együttműködni a vizsgálattal, és annak céljaira bemutatni az Ön személyes adatait. 
  • Kockázati modellek: Európai jogszabályok alapján kötelesek vagyunk kockázati modelleket készíteni, amelyek tartalmazhatják az Ön személyes adatait is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy meghatározzuk kockázatainkat, valamint az általunk alkalmazandó tartalékképzés mértékét is, amikor Önnek szolgáltatásokat nyújtunk. Ezek a kockázati modellek azt kalkulálják, hogy Ön milyen eséllyel kerülhet hátralékba. Lehetővé teszik számunkra, hogy megelőzzük a fizetési nehézségeket, illetve hogy azokat gyorsabban kezeljük. 

  Jogalap
  A személyes adatait azért kezeljük, mert ez törvényi kötelezettségünk vagy mert enélkül a jogszabályok szerint nem teljesíthetnénk az Önnel kötött megállapodásunkat, ezért ennek révén tudunk megfelelni a jogszabályi kötelezettségünknek. Amennyiben egy törvény vagy előírás a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez nem írja elő kifejezetten a személyes adatok kezelését, de az adott jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez mégis szükséges a személyes adatainak kezelése, úgy a kezeléshez jogos érdekünk fűződik.

  Az Ön, a mi és a pénzügyi szektor biztonságának és integritásának biztosításához.
  Célok
  Pénzügyi intézmény leányvállalataként személyes adatait biztonságosan kezeljük, melynek során célunk a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése. 

  • Incidens-nyilvántartások és figyelmeztető rendszerek: Ha az ügyfelünk kíván lenni, vagy ha már az ügyfelünk, ellenőrizzük az (Csoport) belső incidens-nyilvántartásait és figyelmeztető rendszereit. A közhatalmi szervek emellett megadják nekünk azoknak a személyeknek a nevét, akikkel pénzügyi intézmények nem köthetnek megállapodást, illetve akikre a pénzügyi szektornak különösen oda kell figyelnie. Ezeket a neveket be kell vinnünk saját figyelmeztető rendszerünkbe. Amikor ellenőrizzük az incidens-nyilvántartásokat és/vagy figyelmeztető rendszereket, az Ön személyes adatait is bevihetjük ezekbe a nyilvántartásokba/rendszerekbe. Ebben az esetben értesítjük Önt, kivéve, ha tilos így tennünk, például azért, mert az illetékes hatóság vagy jogszabály arra kötelez minket, hogy egy nyomozás vagy vizsgálat érdekében ne értesítsük.  
  • Folyamatos feddhetetlenségi vizsgálat és az ügyfél ismerete (KYC): Amíg Ön az ügyfelünk, pénzügyi intézmény leányvállalataként rendszeresen ellenőrizzük a Rabobank külső és belső ajánlási nyilvántartásait, incidens-nyilvántartásokat és figyelmeztető rendszereket, valamint az országos és nemzetközi szankciós listákat. A KYC ellenőrzést szintén folyamatosan folytatjuk. 
  • Nyilvánosan hozzáférhető források: A csalás, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett erőfeszítéseink részeként ellenőrizhetünk olyan nyilvánosan hozzáférhető forrásokat, mint a nyilvános- vagy közhiteles nyilvántartások, újságok és az internet. 
  • Irodáink biztonsága: személyes adatait az irodáinkba való fizikai belépés biztosítása és kezelése érdekében kezeljük. Bevisszük például személyes adatait látogatóregisztrációs rendszereinkbe, amikor Ön felkeresi helyszíneinket. Emellett biztonsági okokból videokamerás megfigyelő rendszerünk is gyűjthet személyes adatokat. 

  Jogalap
  Személyes adatait jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés céljából-, valamint az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Amennyiben az adatkezelést nem közvetlen jogszabályi kötelezettség okán végezzük, úgy az adatait egy Önnel fennálló szerződés teljesítése, a DLL, a pénzügyi szektor, vagy ügyfeleink és munkatársaink jogos érdeke céljából kezeljük. Ezek a jogos érdekek a fenti felek feddhetetlenségének és biztonságának védelme.

  Termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és továbbfejlesztéséhez.
  Célok
  Termékeinket és szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük és továbbfejlesztjük. E tevékenységek a mi számunkra, valamint ügyfeleink és harmadik felek számára is előnyt jelentenek.

  • Weboldalunk fejlesztése: Amikor weboldalunk, portáljaink vagy (mobil) alkalmazásaink fejlesztése érdekében elemezzük a weboldalunkon tett látogatását, kezelhetjük az Ön személyes adatait. Ehhez funkcionális sütiket és hasonló technológiát alkalmazunk. Amikor szükséges, az Ön hozzájárulását kérjük (pl. marketing és analitikai sütikhez). További információkért olvassa el a Süti szabályzatot. 
  • Szolgáltatásaink minőségének javítása: A telefonbeszélgetéseket, e-mail üzeneteket és online (videó) chat beszélgetéseket rögzítjük és a készült felvételeket tárolhatjuk. Ezt azért tesszük, hogy javítsuk szolgáltatásaink színvonalát, például ezek kiértékelésével, munkatársaink képzésével és továbbképzésével.   
  • Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését célzó kutatások: Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez végezhetünk kutatást úgy, hogy önkéntes válaszadásra vagy egy termék, illetve szolgáltatás véleményezésére kérjük. Az ilyen kutatásokat vagy házon belül végezzük, vagy megbízunk egy harmadik felet, aki kizárólag a mi utasításaink alapján, és csak erre a célra kezeli az Ön személyes adatait. 
  • Ügyfélprofilok és érdeklődési profilok létrehozása: A személyes adatok elemzése segítségével megtudhatjuk, hogy Ön miként használja termékeinket és szolgáltatásainkat, és így ügyfeleinket ügyfélcsoportokba sorolhatjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfélprofilokat és érdeklődési profilokat hozzunk létre. Ezeknél az elemzéseknél más felektől és nyilvánosan elérhető forrásokból származó információkat is felhasználunk. 

  Jogalap
  Az adatait azért kezeljük, mert jogos érdekünk fűződik az információk gyűjtéséhez az általunk ajánlott termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében, hogy az Ön és más ügyfeleink számára a választott és alkalmasabb szállító lehessünk. Szükség estén a hozzájárulását kérjük a személyes adatainak a termékeink és szolgáltatásaink kifejlesztésének és továbbfejlesztésének céljából történő kezeléséhez. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását az nem befolyásolja az Önnek nyújtott szolgáltatásokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

  Promóciós és marketing célokra.
  Célok
  Személyes adatait promóciós és marketing célokból is kezeljük. Ennek során használhatjuk az Öntől, illetve más felektől (pl. partnereinktől) kapott személyes adatokat is. Az optimális üzleti kapcsolat érdekében az Önnek is megfelelő határok között tájékoztatjuk Önt hasonló termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy megoldásainkat a lehető legteljesebb mértékben kihasználja. Kérhetjük hozzájárulását ahhoz is, hogy személyes adatait promóciós és marketing célokból kezeljük.

  Igénybe vehetjük hirdetők szolgáltatásait adott célcsoportoknak szóló reklámokhoz, ami a létrehozott profilok alapján történik. Az ilyen hirdetőkkel soha nem osztjuk meg az Ön személyes adatait.

  Jogalap

  Azért kezeljük az adatait, mert jogos érdekünk fűződik az optimális üzleti kapcsolat kialakításához és tájékoztatni az Önnel fennálló üzleti kapcsolat bővítésének lehetőségeiről. Szükség esetén kérhetjük hozzájárulását ahhoz is, hogy személyes adatait promóciós és marketing célokból kezeljük. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását az nem befolyásolja az Önnek nyújtott szolgáltatásokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

  Üzleti folyamatok, vezetői jelentések és belső irányítás bonyolításához.
  Célok
  Személyes adatait üzleti folyamatok, vezetői jelentések és belső irányítás bonyolításához is kezeljük:

  • Hitelkockázat: A pénzügyi termékek hitelkockázattal járnak. Ennek a kockázatnak a szintjét meg kell határoznunk, hogy ki tudjuk számítani a szükséges pénzügyi puffert. Ezzel összefüggésben a felénk fennálló pénzügyi kötelezettségeihez kapcsolódó személyes adatait kezeljük. 
  • Követelések átruházása/értékpapírosítás: Amennyiben az Önnel kötött szerződésünket egy másik pénzügyi intézményre ruházzuk át, a szerződést átveszik, illetve fúzióra vagy szétválásra kerül sor, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait a velünk kötött szerződését megszerző harmadik fél fogja kezelni; az ilyen átruházásnak azonban az a feltétele, hogy az adott harmadik fél vállalja a hatályos adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelőséget. 
  • Belső ellenőrzések és tanulmányok: Amikor szükséges, személyes adatait felhasználhatjuk belső ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez, például azért, hogy megvizsgáljuk, mennyire sikeresen kerültek bevezetésre új szabályok, vagy hogy kockázatokat azonosítsunk. 
  • Üzleti folyamataink lebonyolítása: Személyes adatait felhasználjuk üzleti folyamataink lebonyolítására, elemzésére és továbbfejlesztésére, hogy ezáltal hatékonyabb segítséget nyújthassunk Önnek. Amikor mód van rá, a személyes adatokat először anonimizáljuk vagy álnevesítjük. 

  Jogalap
  Jogos érdekünk a tevékenységünkkel járó kockázatokat kategorizálni és megállapítani, és ennek megfelelően intézkedéseket tenni e kockázatok minimalizálására vagy (egy részük) átruházására, és üzleti folyamatainkat az Ön és a saját érdekünkben fejleszteni.

  Archiválási célokból, tudományos vagy történeti kutatások céljaiból, illetve statisztikai célokból.
  Célok
  Személyes adatait akkor is kezelhetjük, ha ez archiválási célokból szükséges, közérdekből, tudományos vagy történeti kutatások céljaira, illetve statisztikai célokra. Amikor mód van rá, a személyes adatokat először anonimizáljuk vagy álnevesítjük.

  Jogalap
  A személyes adatok archiválási célokból, tudományos vagy történeti kutatások céljaiból, illetve statisztikai célokból történő kezelése során az adatokat a DLL, a pénzügyi szektor, vagy ügyfeleink és munkatársaink jogos érdeke céljából kezeljük.

  Ahol a jelen pontban az adatkezelésre vonatkozóan megjelöltük a jogos érdekünket ott figyelemmel vagyunk arra, hogy a jogos érdekünk ne élvezzen elsőbbséget az Ön alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

 • Kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló, Önre jelentős hatással bíró döntést kizárólag akkor hozunk, ha azt a jogszabályok megengedik és Önt erről értesítettük.

  A hitelpontozás automatizált döntéshozatalon alapul. 

  Az automatizált hitelpontozás logikája
  Ahhoz, hogy Ön az ügyfelünk legyen el kell érnie egy előre meghatározott minimális pontszámot. Minél magasabb a pontszám, annál alacsonyabb kockázatot jelent a hitelezők számára. Emellett Ön kizárható, ha megjelenik a pénzügyi szektor vagy a Rabobank Csoport által közzétett figyelőlistákon.   

  A hitelpont számítása számos összetevőn alapszik:

  Az alábbiakban soroljuk fel az Ön hitelpontozását befolyásoló legfontosabb szempontokat:

  1. Az Ön pénzügyi helyzete: A hitelpontozás folyamata során Ön által megadott személyes adatok alapján külső hitelminősítő ügynökségekhez fordulunk a szükséges pénzügyi információk megszerzéséhez (hitelminősítés, pénzügyi kimutatások, forgalom/fizetőképesség, fizetési történet). Ha már van vagy a múltban volt velünk kapcsolata, a fent említett (külső) pénzügyi információkat kombináljuk az Önre vonatkozó belső fizetési történettel;
  2. A DLL Partner Program hatályos feltételei és jellemzői, amelyek szerint szolgáltatást igényel tőlünk;
  3. Azoknak az ágazatoknak a tevékenységi kódja, amelyekben Ön tevékenységét végzi, és az eszköz(ök) típusa, amely(ek)et a segítségünkkel kíván finanszírozni.

  Az automatizált hitelpontozás jelentősége és előrelátható következményei 
  Amennyiben a minimális pontszámot nem éri el, az automatizált hitelpontozás elutasítást eredményez. Ebben az esetben a DLL nem köt Önnel megállapodást, mivel a DLL ezzel járó kockázatát túl magasnak ítéljük meg.

  Az automatizált döntéshozatalhoz fűződő sajátos jogok
  A hitelpont számítása automatizált döntéshozatal alapján történik, ám ezt mindig ellensúlyozza az a jog, hogy Ön kérheti a döntés manuális felülvizsgálatát.
  Önnek joga van ahhoz, hogy ne legyen egy kizárólag automatizált hitelpontozáson alapuló döntés alanya. Annak az értesítőnek az alapján, miszerint Önnel szemben automatikus hitelpontozást alkalmaznak, Ön tiltakozhat az automatikus hitelpontozás ellen. Ilyen esetekben az általunk alkalmazott hitelpontozás manuális, emberi beavatkozást is tartalmazni fog.

  Amikor az automatikus hitelpontozás lezárult, és Ön szeretné kifejezni álláspontját és vitatni az (automatizált) döntést, joga van emberi beavatkozást igényelni. Ebben az esetben egy megfelelő személy felülvizsgálja és újraértékeli az automatikusan generált döntést.

  A hitelpontozás jogalapja

  A különböző hitelvizsgálatokra különböző, esetenként eltérő jogalapok irányadóak, melyeket az alábbiakban mutatunk be:
  1. a döntést a DLL (a) szerződés megkötése vagy teljesítése, vagy (b) szerződés kezelése céljából hozta feltéve, hogy a DLL döntése az Ön kérelme alapján született, vagy
  2. Bizonyos esetekben, amennyiben az a) pontban foglalt jogalap nem irányadó ránk, a személyes adatai kezelésének alapja lehet az erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség. Ez a jogalap attól függ, hogy van-e olyan hatályos irányadó törvény, amely előírja, hogy szerződéskötést megelőzően értékeljük, hogy Ön képes-e teljesíteni a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit. 
  3. Hitelvizsgálat vagy hitelpontozás előtt mi vagy a partnereink kikérjük ehhez az Ön hozzájárulását.
 • Kizárólag azok a munkatársaink kezelik az Ön személyes adatait, akiknek azokhoz az 5., 7. és 8. pontban foglalt célokra hozzá kell férniük. Valamennyi munkatársunkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

  A DLL a személyes adatait kizárólag abból a célból kezeli, amelyből azokat eredetileg gyűjtöttük. A személyes adatokat az eredeti céltól eltérő jogszerű üzleti célból is kezelhetjük (másodlagos cél), de kizárólag abban az esetben, ha a másodlagos cél összhangban van az eredeti céllal. 

  Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy gondoskodjunk személyes adatainak biztonságáról. Az illetéktelen hozzáférés és közzététel megakadályozására technikai és szervezési intézkedéseket tettünk, hogy személyes adatai biztonságáról gondoskodjunk. A biztonsági intézkedések célja, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak jogszerűtlen és csalárd felhasználását. Biztonsági intézkedéseink célja különösen az adatainak titkosságának, integritásának és elérhetőségének, az azokat kezelő rendszerek és szolgáltatások ellenálló képességének, valamint az adatok adatvédelmi incidens esetén történő visszaállításának biztosítása. A személyes adatait lehetőség szerint álnevesítéssel és titkosítással védjük. Ezen túlmenően a technikai és szervezési intézkedéseink hatékonyságát teszteljük, ellenőrizzük és rendszeresen értékeljük, hogy folyamatosan javítsuk a személyes adatok kezelése biztonságát.

 • a. A Csoporton belül
  Mi a Coöperatieve Rabobank U.A. (a továbbiakban: a „Rabobank”, a leányvállalataival együtt: a „Csoport“)kizárólagos tulajdonában álló leányvállalataként működő De Lage Landen International B.V. közvetlen tulajdonában álló leányvállalata vagyunk.

  A személyes adatait a Csoporton belül jogszerű célból oszthatjuk meg, amennyiben az érintett szervezetek megfelelnek a Rabobank adatvédelmi szabályzatában foglalt szabályoknak. Ennek például lehet az az oka, hogy Ön olyan pénzügyi terméket igényel, amely a Rabobank bevonását igényli, amikor ez bizonyos szinteket meghalad.

  A Rabobank adatvédelmi szabályzata határozza meg azokat az előírásokat, melyeket a Csoport összes egységének teljesítenie kell, szavatolja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét és a Csoport kötelező erejű vállalati szabályaiként szolgál. 

  b. A Csoporton kívül
  Személyes adatai a Csoporton kívül eső harmadik felek számára is továbbíthatók, ha ez törvényi kötelezettségünk, vagy azért, mert azonosítanunk kell Önt, mielőtt szerződést kötnénk, vagy mert harmadik felet alkalmazunk ahhoz, hogy az Önnel kötött megállapodás kötelezettségeit teljesítsük. Személyes adatait továbbíthatjuk az adó- és felügyeleti hatóságoknak vagy (országos) adatvédelmi hatóságoknak is.

  Amennyiben Ön nem fizet időben, személyes adatait továbbíthatjuk olyan harmadik feleknek, akikre szolgáltatásainkkal összefüggésben szükségünk van (például végrehajtók és ügyvédek). 

  Személyes adatait továbbíthatjuk partnereinknek az ügyféllehetőségek és/vagy remarketing stratégiák kidolgozása érdekében. Így például megoszthatjuk a partnereinkkel a szerződés kezdő és záró dátumát, vagy olyan releváns fejleményeket, amelyek a szerződés tartama alatta történnek.

  Önnel kötött szerződésünket átruházhatjuk harmadik félre. A szerződések átruházását követően a személyes adatok kezelését is a másik fél végzi. A másik féllel megállapodunk, hogy meg kell felelnie az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak.

  Előfordulhat, hogy megosztunk személyes adatokat olyan harmadik felekkel (pl. marketing ügynökségek vagy beszállítóink), akik a mi nevünkben kezelnek kereskedelmi / marketing célokból személyes adatokat. 
   
  Alkalmanként partnereket és harmadik feleket veszünk igénybe arra, hogy az utasításaink alapján személyes adatokat dolgozzanak fel, amennyiben az kapcsolódik ahhoz a célhoz, amiért eredetileg az Ön személyes adatait gyűjtöttük. Ez történik, mikor például egy partner támogat minket szolgáltatásaink biztosításában, vagy egy cég adatokat tárol nekünk.

  A személyes adatait az irányadó jogszabályok szerint törvényes jogok előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges mértékben közölhetjük az érintett felekkel, felperessel, panaszossal, kérelmezővel, bűnüldöző szervvel vagy bírósággal. Emellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása, ideértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése céljából az irányadó jogszabályoknak megfelelően bármely érintett féllel közölhetjük a személyes adatait.

  E harmadik feleket mindenekelőtt adatvédelmi szempontból megfelelően megbízhatónak kell minősíteni. Harmadik felet kizárólag akkor veszünk igénybe, ha ez megfelel azoknak a céloknak, amelyek miatt az Ön személyes adatait kezeljük. Ezenkívül e harmadik felek csak akkor vonhatók be, ha megfelelő kötnek velünk, megfelelő biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, és garantálják, hogy az Ön személyes adatai titkosak maradnak.

 • Személyes adatait nem tároljuk annál tovább, mint ameddig szükség van rájuk arra a célra, amire gyűjtöttük őket. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy csak a hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá az Ön adataihoz. Ennek megfelelően a marketinges munkatársaink például rövidebb ideig férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, mint azok a munkatársaink, akiknek adózási célokból van rájuk szükséges. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a személyes adatai kezelésének megkezdésétől legalább 3 évente felülvizsgáljuk, hogy az általunk, illetve megbízásunkból vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

  A személyes adatait az Ön kérésére hamarabb töröljük kivéve, amennyiben erre vonatkozóan valamely jogszabály máshogy nem rendelkezik. Bizonyos esetekben eltérő megőrzési időt alkalmazunk. Például, ha egy felügyeleti hatóság megköveteli, hogy bizonyos személyes adatokat tovább tároljunk, ha Ön olyan panaszt nyújtott be, amely szükségessé teszi a kapcsolódó személyes adatok hosszabb tárolását, vagy egyedi esetekben archiválás vagy jogi eljárások, vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból.

 • a. A hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog
  Ön kérhet hozzáférést az általunk kezelt személyes adataihoz. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését.

  b. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
  Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak törlését. Ha személyes adatai megőrzésére nincsenek törvényi kötelezettségeink vagy jogos üzleti indokunk, kérését teljesítjük.

  c. A személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog
  Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatai kezelésének korlátozását. Visszautasíthatjuk a személyes adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kérését, amennyiben jogos indokunk van a személyes adatok kezelésének folytatására (pl. egy szerződés teljesítése, törvényes archiválási kötelezettség, illetve jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme). 

  d. Az adathordozhatósághoz való jog
  Önnek joga van strukturált és gépileg olvasható formában kérni tőlünk azokat a személyes adatait, amelyeket egy velünk kötött szerződéssel kapcsolatban nekünk megadott, vagy amelyekhez az Ön hozzájárulásával jutottunk, illetve joga van személyes adatait harmadik félnek továbbítani. Amennyiben azt kéri, hogy személyes adatait közvetlenül egy harmadik félnek továbbítsuk, ezt csak akkor teljesíthetjük, ha technikailag is megoldható.

  e. A tiltakozáshoz való jog
  Joga van tiltakozni az ellen, hogy személyes adatait kezeljük, például ha telefonbeszélgetéseket rögzítünk. Amennyiben tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen, eldöntjük, hogy személyes adatait valóban nem használhatjuk-e tovább az adott célokra. Ekkor el tudjuk dönteni, hogy beszüntetjük-e személyes adatainak kezelését. A döntéseinkről és azok indokolásáról tájékoztatjuk. Jogában áll továbbá kérni személyes adatai direkt marketing céljára történő felhasználását. Ekkor intézkedünk, hogy Önt a jövőben semmiképpen ne keressük direkt marketing céljából.

  f. A hozzájárulás visszavonásához való jog
  Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak bizonyos kezeléséhez, ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Attól a pillanattól már nem kezelhetjük tovább személyes adatait.

 • A jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatvédelmi koordinátorunkhoz vagy a helyi compliance munkatársunkhoz a következő címen: adatvedelem@dllgroup.com vagy DLL Csoport adatvédelmi tisztviselőjéhez a privacyoffice@dllgroup.com e-mail címen.

   

  Amennyiben személyes adataira vonatkozóan élni szeretne bármely adatvédelmi jogával, kérjük tegye ezt meg a következő űrlap kitöltésével:

  Kérés, kérdés vagy panasz benyújtása.

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésének a kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolunk Önnek. Bizonyos, kivételes esetekben ezt az időszakot további két hónappal meghosszabíthatjuk. Kérésének feldolgozásához az azonosításához szükséges információkat kérünk Öntől. Az is előfordulhat, hogy kérésének további pontosítását kérjük. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérését, kérdését vagy panaszát megfelelő időben és módon kezeljük.

  Ha úgy érzi, hogy kérését, kérdését vagy panaszát nem kezeltük időben vagy megfelelően, lehetősége van panaszt is benyújtani a fentebbtalálható gombbal.

  Ha továbbra is úgy érzi, hogy kérését, kérdését vagy panaszát nem kezeltük időben vagy megfelelően, akkor a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat.

  A helyi adatvédelmi hatóság elérhetőségei a következők:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1055
  Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám: +36 1 391 1400

 • Jelen Nyilatkozatot időről időre frissítjük. Erre sor kerülhet például akkor, ha újabb törvényi előírások jelennek meg, vagy ha a személyes adatokat új célokból kezeljük. Ne feledje, hogy a jelen Nyilatkozat legfrissebb változatát a dllgroup.com weboldalon érheti el.