Vállalatirányítás DLL Group & De Lage Landen Finance Zrt. és De Lage Landen Leasing Kft.

Magatartási Kódex
A DLL szilárdan elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét integritással, a törvények betűjének és szellemének, valamint az üzleti magatartásra vonatkozó egyéb általánosan elfogadott szabályoknak és normáknak megfelelően folytassa azokban az országokban és közösségekben, ahol tevékenykedik. Az általános normákat a DLL magatartási kódexe és a kapcsolódó csoportszabályok tükrözik.

Menedzsment struktúra
De Lage Landen International B.V. egy holding társaság, amely üzleti egységeken és országokban létrehozott társaságokon keresztül működik. DLL a márkanevünk.
A Rabobank Nederland 100%-os leányvállalataként a De Lage Landen International B.V. és (közbenső) leányvállalatai a Rabobank Csoport részét képezik. Mint ilyen, a DLL a Rabobank-csoport átfogó irányítási struktúrájába van beillesztve. Ennek része a De Lage Landen Finance Zrt. és a De Lage Landen Leasing Kft. is.

De Lage Landen Finace Zrt-t Igazgatóság, míg a De Lage Landen Leasing Kft-t Ügyvezetés irányítja. Az Igazgatóság működését és tagjainak szerepét és feladatait a társaság Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az Igazgatóság közös felelőssége, hogy megteremtse és fenntartsa a vállalat valamennyi érdekeltje hosszú és rövid távú érdekeinek egyensúlyát, beleértve az ügyfeleket, a részvényeseket, a munkavállalókat és a szabályozó hatóságokat.

A De Lage Landen Finance Zrt. Felügyelőbizottsága felügyeli az Igazgatóság irányítását és az általános üzletmenetet. A Felügyelőbizottság ellenőrzi továbbá a törvényeknek, a DLL alapszabályának és más vonatkozó szabályoknak és előírásoknak való megfelelést.

A Felügyelőbizottság összetétele, valamint szerepe és felelősségi köre tükrözi azt a tényt, hogy a De Lage Landen Finance Zrt. a De Lage Landen International B.V. része.

Kockázatkezelés
A kockázatkezelés több szinten történik a De Lage Landen Finance Zrt.-ben és a De Lage Landen Leasing Kft.-ben is. A legmagasabb szinten a De Lange Landen International B.V. igazgatósága határozza meg a kockázati stratégiát, a kockázati étvágyat és a kockázati politikát a De Lange Landen International B.V. felügyelőbizottságának felügyelete alatt. A De Lange Landen Finance Zrt. Igazgatósága ennek megfelelően alakítja a társaság kockázati működését.

Termékjóváhagyás
A termékjóváhagyási politikát és egy termékjóváhagyási folyamatot a De Lange Landen International B.V. alakítja ki, amelynek mentén a De Lage Landen Finance Zrt. és a De Lage Landen Leasing Kft. magas színvonalú, átlátható és releváns termékeket nyújt ügyfeleinknek. A meglévő termékeket rendszeresen átvizsgáljuk, teszteljük, hogy továbbra is megfeleljenek az ügyfeleink igényeinek.

Jogszabályi megfelelőség
A De Lage Landen Finance Zrt. független megfelelőségi vezetővel rendelkezik. A megfelelőségi vezető az Ügyvezetőnek jelent, és évente jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére.

Auditálás
A De Lage Landen Finance Zrt. belső ellenőrrel rendelkezik, aki független pozíciót tölt be a szervezeten belül. A belső ellenőr kockázatértékelés alapján végez ellenőrzéseket, amelyek eredményeként éves ellenőrzési terv készül. A belső ellenőr a Felügyelő Bizottságnak jelent, és félévente jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére.

Javadalmazás
A De Lage Landen Finance Zrt. prudens és fenntartható javadalmazási politikát folytat, amely összhangban van alapvető értékeivel, stratégiájával, üzleti tevékenységének jellegével és nemzetközi jelenlétével. A javadalmazási politika a De Lage Landen International B.V. által meghatározott, mely szabályzat a Rabobank csoport javadalmazási politikáján alapul, és a De Lage Landen International B.V. felügyelőbizottságának jóváhagyásától függ. Ebben a De Lage Landen International B.V. igazgatóságát és a felügyelőbizottságát egy monitoring bizottság támogatja.

A De Lage Landen International B.V. struktúrájáról részletesebb információkat itt olvashat.