Magatartási kódex

A DLL szilárdan elkötelezett amellett, hogy üzleti tevékenységét integritással, a törvények betűjének és szellemének, valamint az üzleti magatartásra vonatkozó egyéb általánosan elfogadott szabályoknak és normáknak megfelelően folytassa azokban az országokban és közösségekben, ahol tevékenykedik. Az általános normákat a DLL magatartási kódexe és a kapcsolódó csoportszabályok tükrözik.

Amennyiben bármilyen kérdése van a DLL magatartási kódexével vagy ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjük forduljon helyi képviselőjéhez. Abban az esetben, ha a magatartási kódexünk vélt megsértésével kapcsolatban közvetlenül a DLL-hez kíván bejelentést tenni, akkor a Csoport Megfelelőségi Osztályunkhoz fordulhat a következő e-mail címen: globalconduct@dllgroup.com.

Speak Up

Alapvetően fontos számunkra, hogy olyan megbízható jelentési rendszerrel rendelkezzünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy bárkit meghallgassunk, akinek a jogszabályok esetleges megsértésével, a vállalati politikával vagy az etikátlan viselkedéssel kapcsolatban aggálya van vagy a fentiek megsértését feltételezi. A DLL elkötelezett amellett, hogy meghallgassa az aggályait vagy feltételezéseit, és ezt figyelembe véve cselekedjen.

Értékeink a tiszteletre épülnek, és arra biztatjuk Önt, hogy szólaljon fel, ha zaklatásról vagy diszkriminációról, hatalommal való visszaélésről, bántalmazásról, csalásról, korrupcióról, összeférhetetlenségről vagy magatartási kódexünkkel ellentétes viselkedésről szerez tudomást. Igyekszünk megtenni a szükséges lépéseket, hogy vállalatunkat etikai kötelezettségvállalásunkkal összhangban irányítsuk, és Ön segíthet célunk elérésében.

Ha etikai kötelezettségvállalásaink vélt megsértésével kapcsolatos aggályáról kíván beszámolni, akkor ezt úgy is megteheti, hogy a Speak Up (Szólaljon fel!) jelentéstételi csatornánkat használja, és közvetlenül igénybe veszi a következő lehetőségek egyikét:

 1. Külső, független szolgáltatónk. Használja a következő kódot 67521.
 2. Telefonszám: 0680981359. Használja a következő kódot 67521.
  Mindkét esetben egyedi ügyszámot fog kapni. Jegyezze fel ezt a számot, és őrizze meg.
 3. Csoportunk megfelelőségi osztálya az alábbi e-mail-címen érhető el: globalconduct@dllgroup.com

Mielőtt jelentést tenne valamelyik illetékes, az Ön országában legálisan elérhető hatóságnak, javasoljuk, hogy használja a fent említett, a DLL által rendelkezésére bocsátott jelentéstételi csatornáinkat (amelyeket az alábbiakban részletesebben is ismertetünk).

Nyilvános forráshoz történő bejelentéshez és a vonatkozó jogszabályok értelmében védelemben részesített bejelentésnek minősítéshez (bizonyos joghatóságokban) előfeltétel legalább egy külső illetékes hatósághoz intézett jelentéstétel.

A Speak Up hatálya alá az állítások/panaszok következő érzékeny kategóriái tartoznak:

 • korrupció
 • bűncselekmények
 • jogi kötelezettségek megszegése
 • bírói tévedés
 • különleges közegészségügyi, közbiztonsági vagy környezeti veszélyek
 • emberi jogok megsértése
 • hatalommal való visszaélés
 • közpénzek, vagyon vagy források jogosulatlan felhasználása
 • ·nagymértékű pazarlás vagy az erőforrások rossz kezelése
 • összeférhetetlenség
 • pénzügyi információk kormányzati szervek / tisztviselők és szabályozott vállalatok általi csalárd közzététele
 • a magánélet és a személyes adatok védelme

 

Az alábbiakban a következőkről tájékozódhat:
A. A megfelelőségi problémák jelentésének menete
B. A jelentés elküldése utáni lépések
1. Visszaigazolás
2. Triázs
3. Továbbítás
4. Bizalmas kivizsgálás
5. Döntéshozatal és válaszadás

FONTOS INFORMÁCIÓ: Ha üzenete nem esetleges törvénysértéssel, vállalati szabályzattal vagy etikátlan magatartással kapcsolatos aggályokra vagy feltételezésre vonatkozik, hanem inkább termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal, termékeink forgalmazásával stb. kapcsolatos elégedetlenségről szól, kérjük, adjon visszajelzést a  panaszkezelésre szolgáló weboldalon keresztül.

 

A megfelelőségi problémák jelentésének menete

Külső, független szolgáltatói jelentéstételi rendszerünk, a „Speak Up”, bármikor elérhető (az év 365 napján, napi 24 órában).
 1. Használja a webes űrlapot, vagy hívja az ingyenesen hívható telefonszámot, és hagyjon üzenetet.
  Telefonszám
  : 0680981359
  Webhely: www.speakupfeedback.eu/web/dllexternal/hu
  Hozzáférési kód: 67521
  Aggálya hatékony és eredményes felülvizsgálatának megkönnyítése érdekében, kérjük, mellékelje aggálya részletes leírását (ki, mit, mikor, hogyan) és az alátámasztó bizonyítékokat (pl. dokumentumok másolatait, képernyőképeket vagy a tanúk neveit), amelyek alátámaszthatják a bejelentését. Felhívjuk a figyelmét, hogy az általános állítások nem vizsgálhatók ki.
 2. Mindkét esetben egyedi ügyszámot fog kapni. Jegyezze fel ezt a számot, és őrizze meg. 
 3. Ez az ügyszám az Ön személyes kódja a Speak Up rendszerhez és az Ön által benyújtott jelentéshez. Lehetővé teszi az ügy előrehaladásának nyomon követését és a további információnyújtást. Ezt a számot minden alkalommal meg kell adnia, amikor belép a rendszerbe.
 4. Minden meg nem felelési aggályt komolyan veszünk, és minden bejelentésre esetében megtesszük a megfelelő lépéseket. Folyamatosan tájékoztatjuk Önt bejelentése feldolgozásának előrehaladásáról.
 5. Bármikor visszatérhet a webhelyre, és ügyszáma segítségével nyomon követheti az ügy előrehaladását.
 6. Elkötelezettek vagyunk jelentéstételi rendszerünk fejlesztése mellett, és fenntartjuk a jövőbeni változtatások jogát.

 

A jelentés elküldése utáni lépések

1. Visszaigazolás
Megfelelőségi szakembereink hét napon belül visszaigazolják az Öntől beérkezett üzenet kézhezvételét. Ha kezdeti bejelentése nem tartalmaz elegendő információt/bizonyítékot, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és további információk/bizonyítékok megadására kérjük.

Bármikor visszatérhet a webhelyre, és ügyszáma segítségével nyomon követheti az ügy előrehaladását.

2. Triázs
Minden bejelentést gondosan megvizsgálunk. Ha bejelentése minimális mértékben felhasználható információt és bizonyítékot tartalmaz, ügyet indítunk. A vizsgálatot a regionális megfelelőségi tisztviselőnk vagy azon adott régió/ország vállalata vezeti, ahol az incidens állítólag megtörtént.

3. Továbbítás
A súlyos állításokat tartalmazó bejelentéseket továbbítjuk a csoport megfelelőségi osztályának vezetőjéhez. 

4. Bizalmas kivizsgálás
A vizsgálatot szakszerűen és bizalmasan kezeljük – csak olyan személyeket vonunk be, akiket feltétlenül szükséges. Megfelelőségi tisztviselőink bizalmas interjúkat folytathatnak tagjainkkal, alvállalkozóinkkal vagy bárkivel, akiről úgy gondolják, hogy fontos lehet a vizsgálat szempontjából.

A vizsgálatok lezárása az általános gyakorlat szerint körülbelül három hónapot vesz igénybe. A vonatkozó jogszabályok és rendelkezések által meghatározott határidőket minden esetben alkalmazni kell és be kell tartani.

5. Döntéshozatal és válaszadás
Vizsgálatunk valamennyi eredményének áttekintése után eldöntjük, történt-e szabálysértés, és megtesszük a megfelelő lépéseket. A bejelentés nyugtázását követő három hónapon belül indoklással ellátott tájékoztatást kap az eljárás kimeneteléről, például a tervezett vagy megtett intézkedésekről. Bármikor visszatérhet a webhelyre, és ügyszáma segítségével nyomon követheti az ügy előrehaladását.

Fontos megjegyzés
Elköteleződés a retorzió alkalmazása ellen: a DLL tiltja az alkalmazottakkal, magánszemélyekkel vagy szervezetekkel szembeni bármilyen típusú retorziót, és ennek megfelelően intézkedik. A DLL az érintett személyek jogainak védelmét is biztosítja.