Kurumsal Sorumluluk

Yaptığımız her işin merkezinde daha iyi bir dünya yaratma hedefi var.

 

Kurumsal sorumlulukla daha iyi bir dünya için birlikte çalışıyoruz

DLL; iş ortaklarımızın, işletmemizin ve dünyamızın uzun vadeli başarıya ulaşabilmesi için sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inanıyor. İş ortaklarımızın, günümüzdeki ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeyecek şekilde karşılamasına yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Çalışmalarımızda yüksek etik standartlara uyum sağlarken yenilikçi finansmanla gezegenimizin kaynaklarına da saygı duyuyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz toplulukları finansal hizmetler, uzmanlık, insan gücü, ayni katkılar ve daha fazlasını sunarak destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde Mikro Leasing Danışmanlık Hizmetleri sunarak düşük gelirli girişimciler için yerel finansman altyapılarının geliştirilmesine ve bu altyapılara erişimin iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz.

Bizi farklı kılan yüksek standartlara olan bağlılığımızdır

Sürdürülebilir iş çözümleri

Anlamlı sosyal etki

Sorumlu ticari faaliyetler

Sürdürülebilir iş çözümleri

Yaptığımız işin temelinde gezegeni korumak var..
Dünya nüfusu ve gezegenimizin kaynaklarının kullanımı hızla artsa da dünyadaki kaynaklar sınırlıdır. DLL'de en büyük amacımız, düşük karbon ayak izi sağlayan ve döngüsel ekonomiyi teşvik eden finansman seçenekleri ile sürdürülebilir iş çözümleri sunmaktır.

Gezegenimizin kaynaklarına saygı göstermek için:

  • Döngüsel ekonomi iş modelimizin merkezinde yer alan ve ekipmanların yenilenmesini, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik eden kullanım temelli bir anlayış ve kullanıma göre ödemeye dayalı finansman çözümleri sunuyoruz.
  • Temiz teknoloji odaklı işletmemizle ve gezegenin kaynaklarının daha akıllıca kullanımıyla yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyoruz. Örneğin, elektrikli ulaşıma ve enerji depolamaya uygun şarj edilebilir teknolojiler sunuyoruz.
  • Yeni fırsatlar keşfediyoruz ve atık yönetimi, kaynakların korunması ve diğer sürdürülebilir yeniliklere ilişkin en son endüstri trendlerini takip ediyoruz.

Anlamlı sosyal etki

DLL, faaliyet gösterdiği toplulukları olumlu yönde etkilemeye çalışır. Topluluk girişimlerine yönelik finansal katkıların yanında:

  • Çalışanlarımıza seçtikleri kâr amacı gütmeyen programlarda gönüllü olabilmeleri için her yıl iki gün ücretli izin sağlayaraktopluluk katılımını teşvik ediyoruz.
  • Mikro Leasing Programımız ile gelişmekte olan pazarlardaki düşük gelirli girişimcilere ve üretici kooperatiflerine işlerini büyütmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları için destek oluyoruz.
Microleasingpigfarm

Sorumlu ticari faaliyetler

Sorumlu bir finansal ortağız ve işimizde en yüksek etik standartlara bağlı kalıyoruz. İşletmemizdeki çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili (ESG) riskleri proaktif olarak yönetiyoruz. Kaynak optimizasyonu, davranış değişikliği ve teknolojik yeniliklerle çevre üzerindeki etkimizi iyileştirmek için çabalıyoruz.

enPushstackRBO1240x600

Yaptığımız her işin merkezinde daha iyi bir
dünya var