Putting the right tools into the right hands

See what counts.

    Om oss

    DLL är ett globalt leverantörsfinansbolag med tillgångar på över 30 miljarder euro. Företaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna. DLL erbjuder tillgångsbaserade finansiella lösningar inom lantbruk, livsmedel, hälso- och sjukvård, clean technology, entreprenad, transport, industri och Tech Solutions. DLL samarbetar med tillverkare, åter- försäljare och distributörer av utrustning i över 30

    länder, vilket understödjer distributionskanalerna och hjälper till att utveckla affärsverksamheten. Genom att kombinera kundfokus med djupgående branschkunskap levererar DLL hållbara lösningar för tillgångarnas hela livscykler, däribland detaljhandelsfinansiering, kommersiell finansiering och finansiering av begagnad utrustning. DLL är ett helägt dotterbolag inom Rabobank-koncernen.

    Vår branschexpertis

    En djup insikt om din verksamhet gör det möjligt för oss att hitta de bästa finansiella lösningarna som håller i generationer.

    Login Entre

    Login Entre

    Våra lösningar

    DLL E-signatur

    Signera dina finansieringsavtal med Bank-ID. Tryggt, snabbt & säkert!

    Arbeta på DLL

    Letar du efter möjligheter att arbeta I en internationell miljö genomsyrad av entreprenörsanda?

    Karriärmöjligheter